مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد « دوره 4، شماره 3

 1. بررسي اثر افزودن فنتانيل و سوفنتانيل به ليدوكاين 5 درصد نخاعي، در زمان شروع درد و زمان نياز به مسكن بعد از عمل جراحي سزارين
  حامد بيضايي، مرضيه مهاجري، محمد خواجه دلويي، مهسا كيافر، يلدا آريان
 2. اندازه گيري غلظت اينترلوكين -17در سرم و خلط بيماران مبتلا به آسم
  معصومه كابلي فرشچي، ميترا فضل ارثي، محمدرضا خاكزاد، مجيد ميرصدرايي، مجتبي مشكات
 3. علل و نتايج درماني ناباروري در بيماران تحت لاپاراسكوپي
  رويا نصيري، محمد سرافراز يزدي، مهناز منصوري، مهناز نجفي نوقابي
 4. عوامل موثر در بروز بيضه ي نزول نكرده در نوزادان
  علي رضا حاكمي، كاميار اقبالي، مسعود عيسي پور، يلدا حاكمي، راحله علي رضايي ابرده سفلي
 5. فراواني آلودگي ويال هاي چند دوزي با باكتري و گلبول قرمز در اطاق عمل و واحدهاي مراقبت ويژه ي بالغين و نوزادان
  مرضيه كازراني، بهيه ظريف ذاكريان، فاطمه حبيبي، حسين مختاري، آسيه ملكي
 6. مقايسه ي سلامت روان مادران كودكان مبتلا به آسم و گروه شاهد بر اساس آزمون SCL- 90-R
  مريم جوانبخت، حميدرضا ارشدي، سارا نخعي زاده
 7. فراواني افسردگي و برخي از عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشكده هاي پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال 87-86
  سيدمحسن قاسمي، فاطمه رجب نيا، وحيد سعادتيان، مجتبي مشكات
 8. بررسي عيوب انكساري و ارتباط آن با نور و محيط در كارگران
  علي اكبر بلوريان، محمدرضا شايگان، ابراهيم شيرزاد، تكتم وردكار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *