مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهشي حكيم « دوره 12، شماره 2

 1. بهره‌برداري از پژوهش‌ها براي تصميم‌گيري‌هاي نظام سلامت
  بهاره يزدي‌زاده، سحرناز نجات، ژاله غلامي، نسرين چنگيزي، شهين ياراحمدي، مهشيد ناصحي، سيدرضا مجدزاده
 2. شيرخواران پرخطر مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شمال و شرق تهران و عوامل مؤثر بر تأخير تكامل حركتي آنان
  فرين سليماني، روشنك وامقي، اصغر دادخواه
 3. نيازهاي آموزشي پدران براي مشاركت در مراقبت‌هاي پري‌ناتال: رويكرد كيفي
  معصومه سيمبر، فاطمه ناهيدي، فهيمه رمضاني‌تهراني، علي رمضانخواني
 4. تأثير مصرف روغن ماهي در تركيب با رژيم كم كالري بر ميزان كاهش وزن زنان چاق
  مسعوده خليلي، حليمه كريمي، بنفشه گلستان، ليلا جاناني، مريم مظاهريون
 5. اندازه‌گيري مواجه خانوارها با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت: مطالعه طولي در منطقه 17 تهران
  زهرا كاوسي، آرش رشيديان، فرشاد پورملك، سيدرضا مجدزاده، ابوالقاسم پوررضا، كاظم محمد، محمد عرب
 6. بررسي انواع سيگار‌هاي مصرفي شهر تهران در سال 1387
  غلامرضا حيدري، بابك شريف‌كاشاني، هومن شريفي، مصطفي حسيني، محمدرضا مسجدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *