مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 12، شماره 3

 1. تأثير نشانگان پيش از قاعدگي بر عملكرد حافظه‌هاي كوتاه‌مدت، بلندمدت و آينده‌گرا در زنان مبتلا به اين نشانگان
  حسين زارع1 شيرين تاراج
 2. بررسي شيوع اندوه و افسردگي پس از زايمان و ارتباط آنها با نشانگان پيش از قاعدگي در خانم‌هاي مراجعه‌كننده به درمانگاه‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  راضيه باقرزاده، نسرين زحمتكشان، نيلوفر معتمد، رزيتا خرم‌رودي، مهستي گنجو
 3. ارزش اجزاي معيار Amsel در تشخيص واژينوز باكتريال (گزارش مقدماتي)
  مينو يغمايي، فرشيد اربابي كلاتي، مهدي جهانتيغ، مسعود رودباري، بهارك سلطاني
 4. بررسي ارتباط فاكتورهاي باروري و قاعدگي، و مصرف ضد بارداري‌هاي خوراكي با سرطان روده بزرگ؛ “يك مطالعه موردي- شاهدي در شمال شرق ايران”
  حسن وثوقي‌نيا، نرجس‌خاتون آيتي، محمدتقي شاكري
 5. برآورد پارامتري الگوي سن يائسگي طبيعي زنان شهرستان شاهرود،سال 1385
  سيدمهدي سادات هاشمي، راهب قرباني، حميد كلاليان، حسام‌الدين عسكري مجدآبادي، بهروز كاوه‌يي، فريده خلج‌آبادي فراهاني
 6. بررسي اثرات درماني كوتريزاسيون لاپاروسكوپيك تخمدان در درمان ناباروري زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك مقاوم به كلوميفن سيترات و گنادوتروپين
  فريبا سيدالشهدايي، شهرزاد يحيوي
 7. سقط طبي در سه ماهه اول بارداري با استفاده از ميزوپروستول
  مليحه حسن‌زاده، فاطمه وحيدرودسري، فاطمه ناقدي، صديقه آيتي، محمدتقي شاكري
 8. بررسي تأثير حركات ساده ورزشي و وضعيت صحيح انجام كارهاي روزانه بر پيامد بارداري
  سليمان زند، اشرف زماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *