مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران « دوره 7، شماره 1

 1. بررسي تأثير اختلال استرس پس از ضربه ( PTSD ) ناشي از جنگ بر سلامت رواني، رضايت از زندگي زناشويي همسر و مشكلات رفتاري فرزندان در سيستم خانواده
  پرويز دباغي، جعفر بوالهري
 2. بررسي فراواني عفونت هاي بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بخش مراقب تهاي ويژه (ICU) بيمارستان شهيد مصطفي خميني تهران بر اساس سيستم NNIS
  مريم اميني، ليلا سنجري، محمد واسعي، سارا علومي
 3. مطالعه مقدماتي بررسي فراواني نسبت به دست آمدن رفلكس H از عضله آپوننس پوليسيس در بيماران فيبروميالژي و مقايسه آن با افراد نرمال
  كامران آزما، محمد حسين سپهريان، بهروز توانا، فريد رضايي مقدم، زهرا رضا سلطاني، احمد رئيس السادات
 4. مقايسه تاثير ارتز اصلاح شده با ارتز عملكردي بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس
  محمود بهرامي زاده، مختار عراضپور، محمدعلي مرداني، محمدرضا كيهاني
 5. ويژگيهاي باليني و پروفايل خطر در مراجعه كنندگان به كلينيك سرطان پستان فاميلي ضرورت انجام مشاوره ژنتيك
  كيوان مجيدزاده، محمدحسين شجاع مرادي ، نسرين عبدلي، مريم انصار
 6. بررسي ميزان عود يك و شش ماه بعد ازسم زدايي در وابستگان به مواد اپيوئيدي
  ارسيا تقوا،حميد رضا كاظمي، رهبر عباسي ،محمدرضا ابراهيمي، بابك مصطفي زاده
 7. كاربرد ليزر در درمان يا كنترل دندانهاي حساس
  رضا فكرآزاد، غوغا لطفي، غلامعلي غلامي، كتايون علي محمد كلهري
 8. Crush Injury و سندرم كمپارتمان
  علي كربلايي خاني، عليرضا بابايي، حمزه شاه علي
 9. معرفي يك مورد بيمار مبتلا به ديابت و ليكن پلان درمان شده با SSRI
  حمزه شاه علي، محمد حسين شاه علي
 10. بررسي وضعيت دزيمتري محيطي مراكز راديولوژي بيمارستان هاي تابعه ارتش تهران درنيمة دوم 86 – 85
  نازيلا عيوض زاده، سيمين رياحي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *