مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 10، شماره 1

 1. بررسي كمي نقاط سازمان دهنده­ي هسته در رده­هاي ميكروسكوپي موكواپيدرموييدكارسينوما با رنگ­آميزي نيترات نقره
  دنيا صدري، فاطمه مشهدي عباس، نوشين مدرسي، فاطمه نصرالهي
 2. بررسي خارج دهاني نيروي كششي و مقايسه­ي كاهش نيرو در سه گونه كش ارتودنسي
  سيد حميد راجي، شيوا علوي، مهدي ياسيني
 3. همبستگي نمايه­ي نياز به درمان ارتودنسي(IOTN) با ارزيابي فردي در بيماران 18 تا 22 ساله
  مرتضي عشاق، پريسا صالحي، حميدرضا پاكشير، ليلا بازيار
 4. مقايسه‌ي اثرات پماد ادكورتيل (تريامسينولون در اورابيس) و دهانشويه­ي تريامسينولون بر ليكن پلان دهاني
  آرش عزيزي، شيرين لواف، بنفشه اماني
 5. بررسي مقايسه­اي يافته­هاي باليني و بافت شناختي آسيب­هاي دهان و فك
  مريم السادات هاشمي پور، مريم راد، عبدالعظيم مجتهدي
 6. مقايسه­ي تغييرات ابعادي خطي دو گونه آكريل گرما سخت
  رامين مشرف، مهندس علي فرزان، الهام حاتم زاده
 7. ارزيابي توزيع فشار پيرامون ايمپلنت­هاي دنداني در دو روش بار اتچمنت به وسيله المان محدود
  منصور ريسمانچيان، منصور دخيل عليان، احسان قاسمي، جابر يقيني
 8. رابطه­­ي سن تقويمي، سن دنداني و سن استخواني در كودكان 7 تا 13 ساله
  زهره هدايتي، مجيد وفايي، سميه حيدري
 9. بررسي آزمايشگاهي گوناگوني شكل كانال در دندان­هاي مولر نخست و دوم فك پايين
  سيدمحسن هاشمي نيا، حسين اصغرتبار افروزي
 10. ارتباط برنامه­ي غذايي و نشانه­هاي ناهنجاري گيجگاهي فكي در دانش آموزان دختر
  امير منصور شيراني، فرنوش صابريان
 11. بررسي همبستگي ارتفاع عمودي فك­ها در حالت اكلوژن با نمايه­هاي صورتي
  مرتضي بنكدارچيان، عاطفه توانگر
 12. ميزان شيوع تومور حاملگي در زنان باردار
  گلي چمني، نادر نوابي، شرمين عبدا… زاده
 13. رضايت­مندي مراجعين از خدمات ارايه شده در دانشكده­ي دندانپزشكي شيراز
  جنان قپانچي، مريم دقيق افكار، آرش آزادي، سيد سارنگ صداقتي شايسته
 14. اثر افسردگي مادران بر بهداشت دهان كودكان
  فائزه قادري، مريم خوردي مود، رامين افشاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *