مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) « دوره 33، شماره 2

 1. بررسي اثر ترانكس‌اميك اسيد (Tranexamic acid) بر ميزان خونريزي جراحي شكستگي شفت فمور
  مرتضي جباري مقدم، سيد سجاد رضوي، سيروس مومن زاده، عليرضا رادفر
 2. مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا برغلظت سديم و پتاسيم سرم و ادرار ورزشكاران
  نصور احمدي، سيدعلي اكبر عقيلي، الهام عظيم زاده، مهدي هدايتي
 3. شيوع تغيير آناتوميك عضلات تنار در مبتلايان به سندرم تونل كارپال
  مسعود ياوري، شاهين محمد صادقي، جمال گوشه
 4. بررسي وضعيت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در نمايه نامه‌هاي استنادي تامسون (ISI) در سال‌هاي 1998 تا 2007
  اعظم شاهبداغي، مريم شكفته
 5. بررسي نقش پلي مورفيسم‌هاي ژن O6 – متيل گوانين متيل ترانسفراز در سرطان كولوركتال
  فاطمه خاتمي، سيد رضا محبي، سميه غياثي، مهدي منتظر حقيقي، معصومه سلطاني، محمد رضا زالي
 6. سه موتاسيون ژرم لاين جديد در ژن MLH1 در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال ارثي
  مهدي منتظرحقيقي، سيدرضا محبي، نرگس زالي، مهسا مولايي، محمدرضا زالي
 7. يادگيري الكترونيكي در آموزش پزشكي
  حسن امامي، محمد اقدسي، عباس آسوشه
 8. بررسي شيوع عوامل باكتريال در ترشحات چشم مبتلايان به كونژونكتيويت در بيمارستان لبافي نژاد در سال 85
  فاطمه فلاح، سيد علي ميردهقان، نينا فرامرزي، گيتا اسلامي، سودابه طاهري، معصومه نويدي نيا، راحله رادمنش، ماندانا ازدولي اصفهاني، ناصر ولايي
 9. زمان انتظار ارائه خدمات اورژانس در بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1386
  سيد جمال الدين طبيبي، بهارك نجفي، شروان شعاعي
 10. خارش بدنبال تروماي بلانت شكم، تظاهر اوليه‌اي از كيست هيداتيد پاره شده
  محمد شهيدي دادرس، مهدي قيصري، هدي رحيمي، سارا لطفي، محمدرضا صبحيه
 11. گزارش يك مورد سندرم ناخن زرد از كودكي
  بهروز باريك بين، مهدي قيصري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *