مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره 13، شماره 3

 1. تأثير ليزر كم توان بر حركت دندان ناشي از نيروي سپريتور
  سيد مصطفي ابطحي، حميد محاسني اقدام
 2. طراحي برنامه نرم افزاري مش دياگرام و محاسبه معيار هاي سفالومتريك طبيعي نوجوانان ايراني (قزوين و مشهد)
  مهتاب نوري، هژير رحيمي، حسام رحيمي، عليرضا اكبرزاده باغبان، محمد باصفا
 3. اثر كامپوزيت قابل سيلان بر ريزنشت كامپوزيت فشردني در حفره هاي نوع دو
  عليرضا دانش كاظمي، عبدالرحيم داوري، جليل مدرسي، فريبا دستجردي، محمود دره زرشكي
 4. اثر فرول و طول آن بر مقاومت دندان‌هاي ثناياي مياني فك بالا
  فاطمه نعمت‌اللهي، علي‌سينا مظفري كجيدي، مستانه جواهري
 5. بررسي ميزان فريتين، آهن سرم و ظرفيت اشباع حمل آهن در بيماران مبتلا به زخم هاي آفتي عود كننده دهان
  كتايون برهان مجابي، ميريزدان ميرزاده، مهسا اصفهاني
 6. بررسي سلامت دندان هاي خلفي و بافت پريودنشيوم در كودكان 7 تا 11 ساله مبتلا به بيماري قلبي مادرزادي درشهر قزوين
  علي اكبر زينالو، ندا پيشوا، شيوا رضوي، مريم عدالت
 7. نيازهاي درماني افراد متقاضي درمان ارتودنسي در بخش خصوصي بر اساس شاخص IOTN
  پرويز پديسار، زهرا محمدي، آناهيتا مرامي، رويا ناصح
 8. ناهنجاري هاي اكلوزالي و تغييرات چهره در بيماران مبتلا به بتاتالاسمي ماژور
  معصومه شيرزايي
 9. مقايسه دقت راديوگرافي پانوراميك با سونوگرافي داپلر در تشخيص كلسيفيكاسيون شريان كاروتيد در بيماران كليوي
  مريم تفنگچي ها، آناهيتا مرامي، سيدساسان مصلايي، محمدعلي مقدم
 10. بررسي تشريحي ريشه مزيوباكال مولر اول دايمي فك بالا در جمعيتي از شهر قزوين
  مامك عادل، شهره حمزه نژاد
 11. متغيرهاي باليني مرتبط با پوسيدگي در دندان مولر اول دايمي كودكان 7 تا 11 ساله شهر قزوين
  فرناز فلاح زاده، فرنوش فلاح زاده، رقيه حسن پور
 12. پذيرش روش هاي كنترل رفتار از سوي مادران مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندان پزشكي قزوين (1386)
  شيوا رضوي، بهاره پورتاجي
 13. شيوع و عوامل مؤثر بر پوسيدگي دندان در كودكان مراجعه كننده به درمانگاه كودكان بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي تهران (اسفند 1384 تا دي 1385)
  معصومه همت يار، عاطفه مثنوي
 14. ميزان انطباق مراكز دندان پزشكي دولتي تهران با معيارهاي مطلوب كنترل عفونت و عوامل مؤثر بر آن (1385)
  سعيده ولي الهي، علي انيسيان، سهيلا دبيران، سيد منصور رضوي
 15. كاربرد ايمپلنت در كودكان
  سورنا وهبي، بهاره ناظمي
 16. بررسي شاخص DMFT اولين دندان آسياي دايمي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان آران و بيدگل
  عفت لامع آراني
 17. ارزيابي تابلوهاي مطب دندان پزشكان عمومي شهر قزوين
  سعيد آصف زاده، اميد كرمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *