مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي مدرس « دوره 9، شماره 2

 1. توليد نيتريك اكسايد (NO) و پراكسيد هيدروژن (H2O2) در نوتروفيلها و منوسيتهاي بيماران مبتلا به عفونت دستگاه ادراري ناشي از اشرشياكلي پيش و پس از مصرف آنتي‌بيوتيك سيپروفلوكساسين
  جمال محمدي آينه‌ده، احمد زواران حسيني
 2. طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار و سخت‌افزار الگو‌هاي برانگيزانندة پتانسيلهاي بينايي
  ابراهيم جعفرزاده پور، محمد فيروزآبادي، بيژن‌هاشمي ملايري، سيد مسعود شوشتريان، انوشيروان كاظم نژاد، ناصر اسعدي
 3. بررسي تأثير وضعيتهاي مختلف مفصل ران در ميزان روتيشن داخلي و خارجي اين مفصل
  آزاده شادمهر، شيوا موسوي، شهره جلايي، طاهره قوي‌بنيه جويباري
 4. بررسي جهش در كدون 12 ژن k-ras در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال Sporadic با استفاده از روش PCR-RFLP
  حوري عدالت، مجيد صادقي‌زاده، منصور جمالي زواره‌اي
 5. مقايسه پروموتر ژنهاي همانندسازي (16 و 52) دو سوش Dumas وOka ويروس آبله‌مرغان و زونا (VZV)
  مستانه ظهري، مجيد صادقي زاده، خسرو خواجه، هادي شيرزاد
 6. معرفي روش غربالگري اليزا مستقيم ساندويچي براي تشخيص سرطان پستان
  محمدرضا مهرابي، منوچهر ميرشاهي، علي اكبر پورفتح الله
 7. بررسي لنفوسيت بزرگ گرانولر و سلول آينه دستي در مبتلايان به سرطان خون در اصفهان از سال 1372-1377
  فاطمه نادعلي، كيوان شيرنشان، فريبا پور محمد
 8. حوة انتقال و حيات گونه‌هاي مالاسزيا در محيط و عفونتهاي سيستميك
  سيدامير يزدان‌پرست

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *