مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل « دوره 9، شماره 3

 1. مقايسه اندازه تست توبركولين در 48 و 72 ساعت پس از تزريق در دانشجويان كمتر از 25 سال در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
  فريده ابراهيمي تاج، عبدالحسين محمدي خانقاه، مژده رمضاني، خاطره عنبري
 2. بررسي تاثير دارچين بر ديسمنوره اوليه و علايم همراه
  مرجان اخوان امجدي، فراز مجاب، سميرا شهباززادگان
 3. روند تغييرات شاخص هاي مرگ و مير در ايران طي سالهاي 86-1350
  فيروز اماني، انوشيروان كاظم نژاد، رضا حبيبي
 4. تأثير وضعيت مادر در مرحله فعال زايمان بر پي‌آمد زايمان در حاملگي اول
  سيما خاوندي زاده اقدم، سميرا شهباززادگان، بهنام محفوظي
 5. انديشه پردازي خودكشي و عمل به مناسك ديني در بيماران مبتلا به افسردگي
  ربابه دل آذر، حسن فرهي
 6. مقايسه تأثير مانور ريتگن و عدم دستكاري پرينه در مرحله دوم زايمان بر آسيب پرينه
  معصومه سهرابي، ريحانه ايوان بقا، رقيه شيرينكام، حسين كوشاور
 7. بررسي عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از IUD در مراكز بهداشتي
  سميرا شهباززادگان، نگين نهان مقدم، حسن افتخار اردبيلي، عباس رحيمي، فيض اله اكبري
 8. مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم در القاي بيهوشي براي الكتروشوك درماني
  محمدرضا قدرتي، قدرت اخوان اكبري، پرويز مولوي، پوران اخوان اكبري
 9. بررسي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو مراجعه كننده به درمانگاه ديابت اردبيل
  فاطمه قنادي اصل، منوچهر ايران پرور
 10. گزارش يك مورد پريتونيت و پارگي تأخيري ركتوم ناشي از استعمال پرتقال
  مهدي اسكندرلو

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *