مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 16، شماره 81

 1. طراحي و ساخت نانو زيست ذرات فاژي نوتركيب به عنوان كانديداي حامل واكسن ژني- خوراكي
  امير قائمي، حوريه سليمان‌جاهي، پوريا گيل، زهير محمدحسن، فرزين روحوند
 2. فراواني آسيب‌هاي كروموزومي ناشي از داروي بلئومايسين سولفات در سلول‌هاي هيبريدوماي F3B6 و HF2x653 در مقايسه با سلول‌هاي غيرهيبريد والدي
  نجمه جويان، حسين مزداراني، محمد علي شكرگزار، وحيده فراحت
 3. بررسي وضعيت ذخاير آهن و شيوع كم خوني فقر آهن در مبتلايان به بيماري مزمن كليوي در مراحل پيش از دياليز (pre-dialysis) و همودياليز نگهدارنده
  رضا افشار، سوزان ثانوي، حسن قاسمي، حسن طالقاني‌دوزدوزاني
 4. بررسي تأثير فلوكستين بر گرگرفتگي در زنان يائسه
  وحيده يزدي‌زاده، ميترا مدرس گيلاني، انوشيروان كاظم نژاد
 5. الگوي تعيين‌كننده‌هاي خود مراقبتي ديابت در بيماران مراجعه‌كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد
  محمدعلي مروتي‌شريف‌آباد، نوشين روحاني تنكابني
 6. بررسي ريسك فاكتور‌هاي كانسر پستان در زنان زير 40 سال
  نجمه تهرانيان، فرحناز حافظي‌پور، ابراهيم حاجي‌زاده
 7. بررسي شيوع، علائم، نشانه‌ها و عوامل مستعد‌كننده سندرم پيش از قاعدگي در زنان شاغل
  آزيتا كياني‌آسيابر، معصومه حيدري، شفيقه محمدي‌تبار، سقراط فقيه‌زاده
 8. پيش‌بيني بقاي پس از جراحي در بيماران مبتلا به سرطان معده
  اكبر بيگلريان، ابراهيم حاجي‌زاده، انوشيروان كاظم‌نژاد، محمدرضا زالي
 9. ارتباط افسردگي با راهبردهاي مقابله با درد در بيماران مبتلا به درد مزمن پشت: يك مطالعه مقطعي با كنترل شدت درد و مدت زمان ابتلا
  سجاد رضائي، طاهر افشارنژاد، موسي كافي، رضا سلطاني، صفيه فلاح كهن

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *