مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد « دوره 5، شماره 15-16

 1. مقايسه وضعيت تغذيه در زنان مبتلا به پره اكلامپسي با زنان داراي فشار خون طبيعي
  محبوبه قابل، سكينه محمدعليزاده چرندابي، رضا مهدوي
 2. بررسي مقايسه اي شدت خستگي در سه ماهه سوم بارداري در زنان شاغل و خانه دار مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي دوران بارداري شهر مشهد
  رامش نشاط، زهرا عابديان، صديقه اظهري،حبيب ا… اسماعيلي
 3. مقايسه ميزان خونريزي در بيماران تحت نگهداري بيهوشي با هالوتان و پروپوفل
  علي هادي
 4. بررسي تاثير مراقبت در منزل پس از زايمان بر الگوي تغذيه شيرخواران
  فهيمه پابرجا، خليل فريور، معصومه كردي، طلعت خديوزاده، سيد رضا مظلوم
 5. بررسي تأثير برداشتن زودهنگام سوندفولي پس از سزارين بر ميزان عفونت ادراري
  فاطمه آذركيش، رباب لطيف نژاد، قدسيه سيدي علوي، مهر انگيز خواجه كرم الديني، حبيب ا… اسماعيلي
 6. مقايسه ميزان فلبيت در دو روش پانسمان با و بدون استفاده از پمادآنتي سپتيك محل ورود كاتتر وريدي
  ويدا طيبي ، نرگس ملاح
 7. بررسي ارتباط عادات غذايي با شاخص تود ه بدني در دختران دبيرستاني
  عليرضا دانش، ناهيد جهاني شوراب
 8. مقايسه روش هاي آماده سازي پوست در اعمال جراحي تميز شكمي
  فاطمه اسدي، مهرانگيز خواجه كرم الدين
 9. بررسي عوامل استرس زا و رتبه بندي آن از ديدگاه بيماران تحت كاتتريسم قلبي
  زهرا دلير، پوري هوشمند، مهدي حسن زاده، حبيب ا.. اسماعيلي
 10. بررسي و مقايسه كيفيت مراقبت‌هاي فيزيكي و رواني حين زايمان از ديدگاه مادران نخست‌زا و چندزا
  آرين دخت اميدوار، فرزانه جعفر‌نژاد، شهلا نوراني، حبيب‌ا… اسماعيلي
 11. بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  زهرا دلير، مژگان رهنما، سيد رضا مظلوم، حسين حسن آبادي
 12. بررسي تاثير اجراي يك برنامه مدرن آموزشي بر ميزان اطلاعات مديريتي مديران پرستاري با تاكيد بر اصل تفويض اختيار
  معصومه طاهر آموز، جواد بقايي، امير رضا صالح مقدم، مهدي نصيري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *