مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 15، شماره 4

 1. تأثير مشاوره تلفني بر كيفيت زندگي زنان در دوره نفاس
  زهره خاكبازان، شهناز گليان تهراني، راضيه پيغمبردوست، انوشيروان كاظم‌نژاد
 2. تأثير آموزش به بيمار پيرامون كنترل درد بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي شكم
  معصومه ذاكري‌مقدم، منصوره علي‌اصغرپور، عباس مهران، سكينه محمدي
 3. تأثير مشاوره بر علايم مرتبط با سندرم قبل از قاعدگي
  زيبا تقي‌زاده، مريم شيرمحمدي، ماندانا ميرمحمدعلي‌ئي، محمد اربابي، حميد حقاني
 4. تأثير آموزش بر رفتار تغذيه‌اي زنان باردار
  سيده طاهره ميرمولايي، مهوش مشرفي، انوشيروان كاظم‌نژاد، فرشيد فريور، حبيبه مرتضي
 5. تأثير مداخلات آموزشي و مراقبتي مستمر در منزل بر پذيرش مجدد بيمارستاني، مراجعه به پزشك و هزينه درماني در يك دوره 6 ماهه در بيماران نارسايي قلبي ترخيص شده از بيمارستان
  شهريار صالحي‌تالي، علي حسن‌پور دهكردي، سيد مسيح حسيني هفشجاني، اميرقلي جعفري
 6. سبك زندگي مرتبط با پوكي‌استخوان در دانشجويان پرستاري و مامايي
  الهه احمدنيا، الهام شكيبازاده، ترانه امامقلي خوشه چين
 7. تأثير تغيير وضعيت بدن و خروج زودتر از موعد از بستر بر ميزان كمردرد و خون‌ريزي پس از كاتتريسم تشخيصي قلبي
  معصومه سبزعلي گل، اسماعيل شريعت، شكوه ورعي، عباس مهران، شيوا سادات بصام‌پور
 8. ارتباط بين خودكارآمدي و موانع درك شده با عملكرد خودمراقبتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
  الهام شكيبازاده، آرش رشيديان، باقر لاريجاني، داود شجاعي‌زاده، محمدحسين فروزانفر، اكرم كريمي شاهنجريني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *