مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز « دوره 3، شماره 10

 1. مقايسه وضعيت كنترل استرس و حمايت اجتماعي دوران بارداري در زنان با زايمان زودرس و رسيده
  مهين كمالي فرد، فهيمه صحتي شفايي، دكرسيدهرتضي قوجازاده، راضيه عليزاده
 2. كاوش مباني رفتار و ارزش هاي مرتبط با مراقبت انساني: تحليل هرمنوتيك هايدگري از تجارب زيسته پرستاران باليني
  شهرزاد غياثونديان، حيدر علي عابدي، وحيد زمان زاده، محمود نوالي
 3. عوامل تنش زاي شغلي در پرستاري
  جواد شعربافي نژاد، سيما لك ديزجي، حسين نامدار، مرتضي قوجازاده، افسانه فرتاش نعيمي
 4. تجارب و فعاليت هاي آموزشي مورد نياز براي ايفاي نقش ترياژ در اورژانس هاي شهر تبريز
  عباس داداش زاده، فرحناز عبدالله زاده، مژگان لطفي، مرتضي قوجازاده
 5. ابعاد سه گانه كيفيت زندگي بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  سيما مقدسيان، حسين ابراهيمي، نسرين مهدي پور زارع، حميدرضا حريريان
 6. نيازهاي خودمراقبتي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه‌كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان سينا تبريز
  عاطفه اله‌بخشيان، وحيد زمان زاده، مريم اله بخشيان، آلهه سيدرسولي، فضا ويراني
 7. روش ارجح زايمان و عوامل موثر بر انتخاب آن از ديدگاه زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه مامايي بيمارستان الزهرا (س) تبريز
  شيرين حسن پور، سهيلا باني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *