مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز « دوره 1، شماره 2

 1. مقايسه ديدگاه پرستاران و بيماران در مورد كيفيت مراقبتهاي پرستاري ارائه شده در بيمارستانهاي آموزشي
  وحيد زمان زاده، سيما مقدسيان، ليلا ولي زاده، ندا حقيقي خوشخو
 2. تاثير ژل ليدوكائين بر درد و ترميم اپي‌زيوتومي، يك كارآزمايي باليني دو سو كور‌
  فرزانه ظاهري، صد يقه صادقي خامنه، زهر ا فردي آذر، حسين كوشاور
 3. مشكلات آموزش‌باليني از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري دانشكده‌هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني تبريز در سال 1383
  فريده نيكنام، فرحناز عبدالله‌زاده، مژگان لطفي ،احمد آقازاده
 4. افسردگي، اضطراب و پشيماني بعد از عمل زنان سترون شده در مراكز بهداشتي- درماني تبريز، سال 1383
  رقيه نوري زاده، ريحانه ايوان بقاء، فاطمه رنجبر كوچكسرائي، محمد زكريا پزشكي
 5. تاثير شيوه هاي آموزشي بر ميزان يادگيري اندازه گيري علايم حياتي دانشجويان پرستاري
  فرحناز عبدالله زاده، داوود حسيني نسب، حسين فيض الله زاده
 6. تداوم و دلايل عدم تداوم مصرف قرص‌هاي ضدبارداريLD در زنان مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تبريز 1383
  عاطفه ولايتي، مهين كمالي‌فرد، محمدزكرياپزشكي
 7. ارتباط الگوهاي رفتاري مقابله اي با شناخت از بيماري در كودكان مبتلا به صرع در مدارس ابتدايي شهر تبريز
  مهناز جبرائيلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *