مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي پژوهنده « دوره 15، شماره 1

 1. بررسي اثر سم زنبورعسل بر سندرم تخمدان پلي‌كيستيك در موش آزمايشگاهي بزرگ
  هما محسني كوچصفهاني، محمد نبيوني، حامد ادهم
 2. بررسي ميزان همبستگي وزن مخصوص ادرار با دهيدراتاسيون كودكان مبتلا به گاستروانتريت
  فريبا شيرواني، سارا الهي، سيدمحمدتقي حسيني طباطبايي
 3. بررسي جهش‌هاي اگزوني ژن NOD2 در بيماران ايراني مبتلا به كرون
  نصرت اله نادري، آلما فرنود، منيژه حبيبي، هديه بالايي، همايون زجاجي، محسن چياني، علي تهامي، فرزاد فيروزي، معصومه سلطاني، رحيم آقازاده، فرامرز درخشان، محمد رضا زالي
 4. بررسي قدرت روش سنجش تراكم استخوان به روش كمي اولتراسوند در مقايسه با روش استاندارد DEXA در تشخيص استئوپروز و استئوپني
  ربابه طاهري پناه، محمدمهدي امام، مجيد عمادالدين، عباس انتظاري، مريم نصوحي، مريم سوهانكي
 5. بررسي رابطه سطح سرمي گزانتين اكسيداز با فيبريلاسيون دهليزي بدون بيماري ساختاري قلب
  محمد اسدپور پيرانفر، اميرحمزه پردال، محمد آقاجاني، محمدرضا بيرانوند، منوچهر بهنيا، محمداسماعيل قيداري، مرضيه خياط زاده
 6. بررسي تكثير تك‌ياخته كريپتوسپوريديوم در موشهاي Balb/c و C57bl/6 با ايمني سركوب شده به منظور مدل‌سازي كريپتوسپوريديوزيس در نقص ايمني
  حسين نهروانيان، ليلا عابدين‌زاده، كرم ا…قاسمي، علي اسلامي‌فر، سهيلا اژدري، بهزاد اسفندياري، صادق رهبري، مرضيه عزتي ميرهاشمي
 7. بررسي تأثير فتوديناميك‌تراپي در مبتلايان به بازال سل كارسينوما
  زهره تهرانچي‌نيا، هدي رحيمي، علي فرنقي
 8. بررسي تومورهاي غدد بزاقي در مراجعين به بيمارستان لقمان حكيم در يك دوره ده ساله
  مهدي خواجوي، علي اصغر پيوندي، بيژن نقيب زاده، نويد احمدي روزبهاني