مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » نشريه طب جانباز « دوره 1، شماره 1

 1. قطع دو طرفه اندام فوقاني ناشي از مين و مواد منفجرنشده باقي مانده از جنگ تحميلي
  حسن عراقي زاده، مهدي معصومي، محمدرضا سروش، احسان مديريان
 2. ميزان رضايت از خدمات بهداشتي ،درماني و توانبخشي در جانبازان شيميايي شديد چشمي
  بتول موسوي، محمد رضا سروش، زهره گنج پرور
 3. بررسي وضعيت ناتواني جنسي و باروري در جانبازان مبتلا به آسيب نخاعي
  محمدرضا سروش، احسان مديريان، حميدرضا زماني، سعيد عطاري
 4. مشكلات عضلاني، مفصلي اسكلتي اندامهاي فوقاني و ستون فقرات گردني در جانبازان نخاعي كوادري پلژيك
  هادي شجاعي، محمد حسن آزما، فرحناز فلاحتي، محمدرضا سروش
 5. گزارش از روش شناسي پژوهش در نيازسنجي سلامت جانبازان نابينا در سال 1386
  رضا اميني
 6. بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت هاي بهداشت رواني به كاركنان اداره كل جانبازان جنوب غرب تهران بر ميزان رضايتمندي جانبازان مراجعه كننده به اين اداره
  مسعود قاسم زاده، احسان مديريان، محمدرضا سروش، فهيمه لرستاني
 7. وليدسازي دستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتز
  نادر فلاحيان، سيدفرهاد طباطابيي قمشه، مهدي رهگذر، رضا وهاب كاشاني، محمود بهرامي‌زاده
 8. گزارش درمان يك مورد زخم فشاري مقاوم به درمانهاي متداول در جانباز نخاعي بوسيله ليزركم‌توان
  هادي شجاعي، نوش آفرين كاظمي خو، محمد حسن آزما