مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 21، شماره 4

 1. تربيت ديني در سيره امام حسين (ع) در واقعه عاشورا (2)
  راضيه بديعيان، رضا علي نوروزي
 2. بررسي اپيدميولوژيك وضعيت سلامت مفصل گيجگاهي-فكي در نوجوانان 11-14 ساله مشهد در سال 1387
  رضيه شجاعي پور، حسين فياض منفرد
 3. اثر زمان كيورينگ و دفعات كاربرد باندينگ تك مرحله‌اي بر استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج
  حميد كرمانشاه، اسماعيل ياسيني، محمدجواد خرازي فرد، طاهره بيطرف
 4. بررسي ايمونوهيستوشيميايي آنتي ژن Ki-67 و پروتئين‌هاي MCM3 و p 27 در ادنتوژنيك كراتوسيست
  فاطمه شاهسواري، سهيل جنتي عطايي، آبتين حيدرزاده
 5. تعيين غلظت جيوه در بزاق كامل غير تحريكى دانش‌آموزان دبيرستان شهر تهران
  فرزانه آقاحسيني، فاطمه اربابي كلاتي
 6. بررسى تاثير كاربرد ماده آسكوربات سديم بر ميزان ريزنشت ترميم سرويكالى كامپوزيت رزين در دندان بليچ شده
  مريم خروشي، اميرارسلان نوابي، مهدي ابريشمي
 7. بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر تبريز نسبت به فضا نگهدارنده در سال 1386
  احمد جعفري، آذين تقي‌زاده‌گنجي، اسرافيل بالايي، محمدرضا زيوري، اصغر محمدپور اصل
 8. بررسي ميزان همبستگي پارامترهاي سفالومتري افقي وابسته به پلان افقي حقيقي با برخي از پارامترهاي افقي و عمودي معمول
  طاهره حسين زاده نيك، زهرا طهوري، نفيسه مؤمني
 9. بررسي مقايسه‌اي ميانگين تعداد كلوني‌هاي كانديدا آلبيكانس در بزاق افراد سيگاري و غيرسيگاري
  فائزه خزيمه، ندا ميرزايي
 10. درمان پوسيدگيهاي زودرس دندانهاي شيري قدامي در كودكان : مرورى بر مقالات
  بهشته ملك افضلي اردكاني، مهديه بهشتي، مهكامه ميركريمي، راحيل احمدي
 11. تاثير كاربرد وارنيش فلورايد قبل يا بعد از عمل بيليچينگ بر روي ريزسختي مينا
  پروين ميرزا كوچكي بروجني، محمدرضا مالكي پور، سولماز همايوني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *