مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مديريت اطلاعات سلامت « دوره 7، شماره 1

 1. حوادث غير مترقبه و اثرات آن بر بخش مدارك پزشكي (لزوم حفظ اطلاعات بيمار در مقابل خسارات سيل)
  آذر كبيرزاده، بنيامين محسني ساروي، اقدس كبيرزاده
 2. ثبت داده در گواهي پزشكي فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت
  بنيامين محسني ساروي، آذر كبيرزاده، ابراهيم باقريان فرح آبادي، عاليه زماني كياسري
 3. ارزيابي سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني در بخش مدارك پزشكي
  مريم احمدي، مريم برآبادي، مهران كامكار حقيقي
 4. مقايسه‌ي رويه ترخيص در بيمارستان علي ابن ابي‌طالب (ع) زاهدان با قائم (عج) مشهد
  علي كبريائي، مهدي كاظمي، احسان خسروي
 5. رويكرد دانشمندان ايراني به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن‌ها
  هاجر ستوده، نفيسه چنگيز، صديقه هاشم‌نيا
 6. كاربرد مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها در ارزيابي عملكرد نظام سلامت كشورهاي آسيايي
  محمد رضا عليرضايي، رضوان ستاري
 7. ارزيابي برخي از ابعاد دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره‌هاي اخذ گواهي‌نامه بين‌المللي كاربري كامپيوتر) از ديدگاه كاركنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  عزيزه فرشباف خليلي، بهمن عظيم‌زاده، داود حسيني نسب، مهناز شهنازي
 8. بررسي ميزان آگاهي كد‌گذاران از قواعد و اصول كد‌گذاري تشخيص‌ها و اقدامات پزشكي در بيمارستان‌هاي شهر اصفهان
  مريم جهانبخش، سكينه سقاييان‌نژاد اصفهاني
 9. ارزيابي عملكرد بخش مدارك پزشكي بيمارستان با رويكرد كارت امتيازي متوازن
  سيما عجمي، شهرام توفيقي، ناهيد توكلي، افسانه عباد سيچاني
 10. رتبه‌بندي وب سايت‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تيپ يك ايران
  فرزانه امين پور، زهرا اطرج
 11. شش سيگماي ناب، انگشتي بر نبض مراقبت بهداشتي
  حميد مقدسي، فاطمه سمناني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *