مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 18، شماره 72

 1. نقش گيرنده‌هاي D1/D2 دوپاميني در فراموشي القا شده با 1ـ متيل ـ بتا ـ كربولين (هارمان) بر روي حافظه‌ي اجتنابي مهاري با استفاده از مدل Step-Down
  محمد ناصحي، مرتضي پيري، مريم السادات شاهين، محمدرضا زرين دست
 2. ارتباط تغييرات سطح سرمي لپتين با پروفايل ليپيد و شاخص‌هاي تن سنجي در زنان با درجات مختلف چاقي
  نصرت‌اله ضرغامي، محمدجعفر ملكي، فريدون ممقاني، قربان محمد‌زاده، محمد پورحسن‌مقدم
 3. بررسي تجويز توام هورمون تستوسترون و امواج فراصوت بر تعداد و عملكرد اسپرم‌ها در موش نر بالغ
  فرهاد مرتضي‌زاده، محمدمحسن تقوي، منصوره موحدين، حميد‌رضا جعفري‌نوه
 4. اثر تيتانيم بر جذب اسيد استئاريك در آنتروسيت‌هاي EGS موش صحرايي
  حسن احمدوند، محسن آني، سيد‌علي اصغر مشتاقي
 5. بررسي غلظت‌هاي مختلف گلوكز بر سميت سلولي و افزايش گونه‌هاي فعال اكسيژن و نقش حفاظتي زعفران در سلول PC12
  زهرا طيراني نجاران، حيدر پارسايي، سيد هادي موسوي
 6. بررسي تأثير رفلكسولوژي بر شدت درد زايمان
  ماهرخ دولتيان، اعظم حسن‌پور، رضا حشمت، حميد علوي مجد
 7. بررسي تاثير تجويز دوز‌هاي بالاي ويتامين D3 خوراكي بر سطح فسفاتاز قليايي، كلسيم، فسفر و ويتامين D3 سرم كودكان بالاي 3 سال تحت درمان با فنوباربيتال
  سيد‌علي‌نقي كاظمي، مهرداد بردبار حقيقي ثابت، حميد‌رضا امير‌مقدمي، نورالدين موسوي نسب
 8. مقايسه‌ي سروپروالانس هليكوباكترپيلوري در بيماران دچار آكنه‌ي رُزاسه با افراد سالم
  احمد‌رضا مبين، عباس زمانيان، محمود فرشچيان، اكرم انصار، آمنه يزدانفر
 9. بررسي تأتير آموزش سلامت دهان و دندان در مادران بر كاهش پلاك دنداني كودكان 3تا6 ساله بر اساس الگوي باور سلامت در شهرستان زنجان
  خديجه حاجي‌ميري، غلامرضا شريفي‌راد، اكبر حسن زاده
 10. گزارش اولين مورد آپلازي كوتيس در ايران: آتروفي پوستي موضعي پري اوريكولار يك طرفه
  صدراله معتمد، سيد نجات حسيني