مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي توانبخشي « دوره 11، شماره 2

 1. مقايسه كينماتيك كتف بين زنان مبتلا به نشانگان شلي مفصلي عمومي و زنان سالم در حين بالا بردن بازو
  سلمان نظري مقدم، افسون نودهي مقدم، اميرمسعود عرب، افسانه زينل زاده
 2. تأثير ورزش هوازي بر نگرش زنان در مورد تصوير بدني
  ساره زرشناس، اشرف كربلايي نوري، سيدعلي حسيني، مهدي رهگذر، رضا سيدنور، نهاله مشتاق
 3. ارتباط ترس از حركت و شدت درد با ناتواني جسمي در بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
  طاهر افشارنژاد، سجاد رضايي، شاهرخ يوسف زاده
 4. بررسي پايايي آزمون پوردوپگبورد در مرحله خاموش دارويي بيماران پاركينسون
  قربان تقي زاده، هاجر مهدي زاده، حسن عشايري، شهلا رفيعي، لاله لاجوردي
 5. مقايسه تأثير رويكرد لباس فضايي و بوبات بر عملكرد حركتي درشت كودكان مبتلا به فلج مغزي
  محمد خياط زاده ماهاني، مسعود كريملو
 6. ارتباط بين تفسير انتقال با كاهش شدت افسردگي در روان درماني روان‌پويشي كوتاه مدت
  مظاهر رضايي، پروانه محمدخاني، بهروز دولتشاهي
 7. بررسي الگوي فعاليت عضلاني كمربند شانه اي زنان در برخي تمرينات انتخابي رايج فيزيوتراپي اندام فوقاني
  مهشيد متين، اسماعيل ابراهيمي، محمدجعفر شاطرزاده، مهيار صلواتي، انوشيروان كاظم نژاد
 8. نيمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي
  حميد عليزاده، سارا اكبري، فريبا يادگاري
 9. بررسي تأثير تقليد حركتي غير گفتاري بر توانايي ناميدن در كودكان مبتلا به درخودماندگي(اوتيسم)
  سيدمجيد رفيعي، منصور بيرامي، حسن عشايري، تورج هاشمي، پريچهر احمدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *