مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 9، شماره 4

 1. مقايسه تأثير پازل و سخنراني برنامه‌ريزي شده بر ادراك دانشجويان پرستاري از فضاي رواني- اجتماعي كلاس‌هاي درس
  كامليا ترابي‌زاده، اسكندر فتحي‌آذر، آزاد رحماني
 2. رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سرپرستي پايان‌نامه
  غلام‌علي دهقاني
 3. آگاهي، نگرش و عملكرد داروسازان شهر اصفهان در زمينه داروهاي گياهي
  بهزاد ذوالفقاري، علي‌محمد سبزقبايي، نفيسه‌السادات علي‌زاده، پيام كبيري
 4. مؤلفه‌هاي مؤثر در نيازسنجي برنامه‌هاي آموزش مداوم: ارائه راهنماي كاربردي براي انتخاب و بكارگيري الگوها و فنون نيازسنجي
  شهلا شهيدي، طاهره چنگيز، حسين سلمان‌زاده، علي‌رضا يوسفي
 5. نگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي
  محمدتقي صمدي، جاويد تقي‌زاده ، زهرا كاشي‌تراش اصفهاني، مجيد محمدي
 6. علل تكرار راديوگرافي‌هاي پري‌اپيكال در بخش راديولوژي دانشكده دندان‌پزشكي و تأثير آموزش بر كاهش آن
  فاطمه عزالديني اردكاني، رضا دادصفت
 7. وضعيت ارزشيابي تحصيلي دروس تخصصي نظري دوره كارشناسي پيوسته مامايي
  اشرف كاظمي، سهيلا احسان‌پور، اكبر حسن‌زاده
 8. عوامل مؤثر بر كيفيت مستندسازي پرونده‌هاي پزشكي: راهكارهاي مديران و پزشكان شاغل در بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  مهتاب كرمي، ليلا شكري‌زاده آراني
 9. تأثير آموزش اصول ساكشن لوله درون تراشه بر دانش و عملكرد كاركنان پرستاري بخش‌هاي مراقبت ويژه نوزادان
  زهرا هاديان شيرازي، مرضيه كارگر، ميترا ادراكي، هاله قائم، نرجس پيشوا
 10. مقايسه تأثير آموزش به روش كتابچه آموزشي و سخنراني به همراه كتابچه آموزشي بر آگاهي پرستاران درباره قوانين و مقررات حرفه‌اي
  محبوبه يعقوبيان، طاهره يعقوبي، فاطمه سال‌مه، فرحناز گل‌محمدي، حميده صفاري، رقيه سواسري، نفيسه قانعي، خديجه حبيبي
 11. چگونه دانشجويان پزشكي حرفه‌اي‌گري را در بالين مي‌آموزند: يك مطالعه كيفي از تجارب اساتيد و كارورزان
  نيكو يماني، محمد جواد لياقتدار، طاهره چنگيز، پيمان اديبي
 12. آيا خلاصه‌نويسي در كلاس درس مزايايي دارد؟
  رشيد رمضان‌زاده، شهرام يزداني، راز خطيبي
 13. ديدگاه اساتيد و دانشجويان در زمينه آموزش ويژگي‌هاي رواني و جنسي به دانشجويان در دانشگاه‌ها
  مرضيه لري‌پور، زهره قرشي، احمدرضا صيادي