مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 19، شماره 2

 1. مقايسه ميزان اثر انسداد در افراد با شنوايي هنجار و كم شنوايي حسي‏عصبي خفيف و ملايم با استفاده از روش ارزيابي گوش واقعي
  ميمنه جعفري، نريمان رهبر، محمدرضا كيهاني، سيد جلال ثامني
 2. مقايسه پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي در افراد مبتلا به اسكلروز متعدد و بهنجار
  ريحانه توفان، بهرام جلايي، شهريار نفيسي، عبدالرضا شيباني­زاده، محمدرضا كيهاني
 3. ارزيابي اختلالات دهليزي در بيماران داراي كاشت حلزون با استفاده از پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي
  مسعود متصدي زرندي، محمدتقي خرسندي، نيما رضازاده، نسرين يزداني، فرهاد مختاري­نژاد، آرش بيات، معصومه روزبهاني
 4. مقايسه سطوح مختلف درك خواندن دانش آموزان كم شنوا و دانش آموزان شنوا
  اعظم شريفي، علي­اصغر كاكوجويباري، محمدرضا سرمدي
 5. مقايسه نتايج آزمون فاصله در نويز در افراد موسيقي دان و غيرموسيقي دان
  قاسم محمدخاني، محمدحسين نيلفروش خشك، علي زاده­محمدي، سقراط فقيه­زاده، مهسا سپهرنژاد
 6. تأثير گفتار نشانه‏اي فارسي بر بهبود امتياز تمايز گفتار كودكان كم‏شنوا
  گيتا مولّلي، غلامعلي افروز، سعيد حسن­زاده، بهرام ملكوتي
 7. ساخت و ارزشيابي تكاليف آگاهي از قافيه در كودكان بهنجار 5 تا 6 ساله فارسي­زبان
  سيده زهره ضياءتبار احمدي، زهره آراني كاشاني، بهروز محمودي بختياري، محمدرضا كيهاني
 8. نيمرخ تغييرات بسامد پايه در افراد عادي 9 تا 50 ساله فارسي‏زبان
  علي قرباني، آرزو صفاريان، فرهاد ترابي­نژاد، يونس اميري شوكي، محمدرضا كيهاني
 9. مقايسه رفتار فعاليت الكتروميوگرافي سطحي عضلات حنجره بين زنان و مردان سالم
  سعيد طالبيان، آزاده شادمهر، محمد اكبري، سيده مريم خدامي، سحر موسوي قمي، مرضيه نجفي
 10. مقايسه روش‏هاي دارودرماني و صوت‏درماني در بيماران مبتلا به لارنژيت ناشي از برگشت اسيد معده با تكيه بر ويژگي‏هاي صوتي‏ـ‏حنجره‏اي
  عباس دهستاني اردكاني، فرهاد ترابي­نژاد، زهرا آقارسولي، فرزاد ايزدي، محمدرضا كيهاني
 11. مقايسة نشانه‏هاي ادراكي صوت قبل و بعد از برنامة بهداشت صوتي در بزرگسالان مبتلا به اختلال صوت
  سيده مريم خدامي، اعظم گنجه‏فرد، يونس جهاني
 12. ترتيب به‏كارگيري پرسش‏واژه‏ها در گفتار دو كودك فارسي‏زبان از 12 تا 36 ماهگي
  ناهيد جليله‏وند، مونا ابراهيمي‏پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *