مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش پرستاري ايران « دوره 5، شماره 16

 1. تأثير آموزش برنامه‌هاى بازتوانى قلبى بر تغييرات نوار قلب بيماران سكته قلبي
  حميدرضا كوهستاني، خانم نيره باغچقي، سليمان سليمان زند
 2. تأثير گروه درمانى معنوى – مذهبى بر علايم روانى بيماران اسكيزوفرنيك
  محمود رحمتي، مسعود فلاحي خشكناب، ابوالفضل رهگوي، مهدي رهگذر
 3. تبيين فرايند تصميم‌گيرى بالينى در دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي
  فرخنده شريف، فائزه جهان پور، مهوش صلصالي، محمد حسين كاوه
 4. بررسى مقايسه‌اى دو روش استفاده از يخ و كرم EMLA در كاهش درد ناشى از رگ‌گيرى در كودكان بسترى در بخش اورولوژى بيمارستان مركز طبى كودكان 1387
  خانم ليدا نيك‌فريد، رقيه قمريوسفي، مطهره نمازيان، خانم فريبا نامدار، مريم اعظم نظامي
 5. تأثير آموزش از طريق فيلم بر راحتى و تحمل بيماران تحت آنژيوگرافى كرونر
  ناهيد جمشيدي، عباس عباس زاده، مجيد نجفي كليايي
 6. بررسى موانع برقرارى ارتباط مؤثر پرستار – بيمار در بيمارستان‌هاى آموزشى شهر اهواز
  شهرام براز پردنجاني، عبدالعلي شريعتي، هوشنگ عليجاني، بي‌بي صديقه معين موسوي
 7. مقايسه نقشه‌هاى مفهومى بصرى (نقاشى) با آموزش چهره به چهره بر استفاده صحيح از اسپرى در كودكان مبتلا به آسم
  پريسا بزرگ‌زاد، خانم فروغ سرهنگي، مصطفي معين، عباس عبادي، بزمان سعادت آملي، نسرين رزمجويي
 8. تجارب خانواده از مراقبت از بيمار با پيوند عروق كرونري: يك مطالعه كيفي
  فاطمه پاشايي، فريبا طالقاني، خسرو توكل، عبداله رضايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *