مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 16، شماره 1

 1. مقايسه ي اثر تيوپنتال سديم و پروپوفول در الكتروشوك درماني از نظر طول مدت تشنج و زمان ريكاوري
  سيد حسين ناظمي، عليرضا مسلم، عباسعلي عباس نژاد، موسي سجادي
 2. تأثير استات سرب بر روي اندوتليوم آئورت و شريان كرونر چپ در خرگوش نر
  جواد حامي، عليرضا ابراهيم زاده، غلامرضا دشتي، علي اكبر رجب زاده
 3. تأثير موبيليزاسيون درجه ي 1 مفصل پاتلوفمورال در كاهش درد و خشكي مفصل و بهبود عملكرد فيزيكي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
  مهدي توكلي، فريد بحرپيما
 4. تجربه ي مبتلايان به HIV/AIDS از تعامل با ديگران: يك مطالعه ي پديدار شناسي
  علي محمد پور، زهره پارسا يكتا، عليرضا نيكبخت نصرآبادي، مينو محرز
 5. منحني هاي صدكي استاندارد شده ي قد در مقابل سن كودكان 25 تا 60 ماه ساكن در شمال شرق ايران
  مريم امدادي فرد، محمد صفريان، حسن دوستي، محمد تقي شاكري، محمد فضايلي، زهرا اباصلتي
 6. بررسي ارتباط بين علايم دوچشمي و اختلالات نقطه ي نزديك تقارب و تقارب پرشي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
  حامد مؤمني مقدم، حسين انصاري، منيره محجوب، مرضيه احساني، فرنوش ايراندوست، سميه جدي
 7. بررسي ميزان افسردگي همسران شهيد استان تهران با استفاده از مقياس ويژه ي سنجش افسردگي همسران شهيد
  رسول روشن، رضا شاكري
 8. تأثير محيط آموزشي و عوامل مرتبط بر عملكرد شيردهي مادران
  محمد مجلي، مهدي بصيري مقدم، محمود شمشيري
 9. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد
  محمد رضا كرامتي، اشرف محمد زاده، احمد شاه فرهت

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *