مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد « دوره 5، شماره 2

 1. تشخيص سطح اختلالات صوتي در گفتار كودكان داراي پروتز حلزون شنوايي و سمعك توسط سيستم هاي هوشمند مصنوعي
  زينب محمودي، سعيد راحتي، محمد مهدي قاسمي، محسن رجعتي، وحيد اسدپور، حميد طيراني
 2. بررسي فراواني و عوامل خطرساز ميكروآلبومينوري در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 مراجعه كننده به انجمن ديابت شهرستان كرج
  وحيد آريا بد، فريبا تبريزيان، داريوش جليلي، مريم حكيمي تبار
 3. افزايش سطح سرمي فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز در معتادين مصرف كننده ي كريستال
  سيما افشارنژاد، محمد محمدي، محمود عرفانيان احمدپور، خديجه جامي الاحمدي
 4. بررسي برخي علل شايع پلي نوروپاتي در بيمارستان 22 بهمن مشهد
  سيد مهران همام، محسن مهدي نژاد، محسن قاسمي، بضعت اميري
 5. بررسي برخي از شاخص هاي سلامت جسمي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان گچساران در سال تحصيلي 89-1388
  علي رضا قرباني بيرگاني، ليدا قلي زاده
 6. مقايسه ي شيوع تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي هيستركتومي به روش انجام بيهوشي عمومي با دو رژيم دارويي متفاوت
  مژگان رئيسي، حامد بيضائي، يدا… اسدي، جواد موسوي بايگي
 7. ارزيابي باكتريولوژيك كشت هاي تراشه نوزادان انتوبه شده در NICU بيمارستان 22 بهمن مشهد طي سال هاي 86-1385
  فاطمه اميد، كاتيا شايان، فريبا تبريزيان نميني، حامد توكلي
 8. بررسي نگرش و عملكرد دندان پزشكان شهرستان اصفهان نسبت به رعايت موازين بهداشتي به منظور جلوگيري از انتقال عفونت در محيط كار دندان پزشكي
  امير تابشيان، مهدي مدني