مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران « دوره 7، شماره 4

 1. تحليل پيوستگي ژنتيكي ميزان HDL-C در بين 91 خانواده ايراني مبتلا به سندرم متابوليك با روشهاي رگرسيوني Haseman-Elston
  حميد علوي مجد، مهدي اكبرزاده، يدالله محرابي، مريم السادات دانشپور، فريدون عزيزي
 2. مهندسي متابوليك E. coli جهت توليد PHB و تسهيل فرآيند ليز باكتري با استفاده از ژن ليز E از فاژ фX174
  هادي شيرزاد، مجتبي سعادتي، روح الله نخعي سيستاني
 3. بررسي تاثير دگزامتازون داخل وريدي به عنوان پيش دارو در ميزان بروز استفراغ بعد از عمل آدنوتانسيلكتومي
  منوچهر صفري، بابك حسين زاده ظروفچي
 4. بررسي اثر تزريق موضعي دگزامتازون در تسكين درد پس از درمان هاي چند مرحله اي ريشه دندان
  شهريار شهرياري، سيد محسن جلالزاده، حسن عابدي
 5. امنيت و كارايي درمان تركيبي آنتي كولينرژيك و آلفابلوكر در معالجه هايپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH)
  علي كاوياني، عليرضا گلشن، بابك جوانمرد، بهزاد لطفي، بنفشه زاهدي
 6. مقايسه اثربخشي طب سوزني با پيروكسيكام خوراكي در كاهش شدت درد و بهبود عملكرد فعاليتي بيماران دچار كمردرد مزمن مكانيكي
  محمدجواد هاديانفرد، سيروس عزيزي، يونس قليچ، رضا ثابت، اسداله امان الهي
 7. بررسي تغييرات ايجاد شده در تناسب هوازي و تحمل عضلاني سربازان ارتش ايران در طول دوره آموزشي سربازي
  محمد حيدري، كامران آزما، رضا عمادي فرد، ايمان ناصح، شهرام ابوطالبي
 8. بررسي باكتريمي بعد از انجام مداخلات عروق كرونر از راه پوست (PCI) در بيمارستان رجايي در سال 1386
  يونس قليچ، محسن معدني، نوشين الماسي
 9. بررسي ارتباط بين تعداد ضربانات قلب و سطح سرمي بيلي روبين در بيماران ايكتريك
  عليرضا داداشي، مجتبي ورشوچي، الينا بايرام زاده
 10. سطح كيفيت زندگي كارگران مبتلا به بيماري پوستي ناشي از كار مراجعه كننده به درمانگاه طب كار بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال1388
  ماشااله عقيلي نژاد، ياسر لبافي نژاد، مجيد گلآبادي، بهنوش باجلان
 11. مروري بر جنگ افزارهاي بيولوژيك به عنوان تهديدي براي منابع آب شرب
  رضا صرافپور، داود فرجزاده
 12. مروري بر بيماريهاي ارتفاعات
  رضا عليزاده، وحيد ضيائي
 13. گزارش يك مورد خونريزي مغزي ناشي از مصرف كراك (crack)
  محمدرضا كوثري، مرادعلي آهنگر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *