مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سالمند- مجله سالمندي ايران « دوره 2، شماره 4

 1. مشخصات تشخيصي و درماني سردرد در سالمندان
  كاويان قندهاري، سيد هادي اخباري
 2. بررسي اثر Romberg Exercise بر ميزان زمين خوردن سالمندان با سابقه زمين خوردن
  احمد علي اكبري كامراني، فرهاد آزادي، مرجان اكبري كامراني، پوراندوخت پژمانفرد، سعيد سيادت
 3. الگوي هزينه و بيماري در خدمات بستري سالمندان تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني شهرستان دامغان طي سال 1384
  ابوالقاسم پور رضا، مجيد مير محمدخاني، بهروز پورآقا
 4. بررسي انواع اختلالات خواب و روش هاي مقابله با آنها در سالمندان
  منير نوبهار، عباسعلي وفايي
 5. بررسي عوامل مؤثر بر موقعيت سالمند در خانواده
  عزت الله سام آرام، زيبا احمدي بني
 6. مقايسه وضعيت سالمندان مقيم آسايشگاه و مقيم خانواده در ايران
  عطاءالله مثنوي، احمد علي اكبري كامراني، سيد احمد حسيني
 7. سالمندي موفق در پرتو مذهب و باورهاي ديني
  سهراب عبدي زرين، مهدي اكبريان
 8. آينده سالمندي و هزينه هاي خدمات سلامت: هشداري براي نظام سلامت كشور
  مهري راسل، علي اردلان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *