مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 32، شماره 2

 1. ترومبوتيك ميكروانژيوپاتي
  محمدرضا اردلان، محمدعلي محجل شجا
 2. فراواني بيماري هاي خود ايمني در مبتلايان به ويتيليگو در مقايسه با جمعيت نرمال
  شهلا بابائي نژاد، حميده هريزچي، ليلا ناظمان
 3. اثر ورزش منظم شنا بر سايتوكاينهاي پيش التهابي و ضد التهابي در رتهاي سالم و ديابتي
  محمدرضا بنيادي، رضا بدل زاده، شهيندخت پوزش، ايرج صالحي، مصطفي محمدي
 4. مقايسه كاركردهاي خانوادگي بيماران افسرده اساسي با افراد سالم بر اساس مدل مك مستر
  منصور بيرامي، علي رضا فرنام، حسين قلي زاده، مهدي ايماني
 5. بررسي مولكولي ژن هاي بتالاكتاماز طيف گسترده تيپ TEMدر ايزوله هاي اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي باليني
  مجيد پرنور، محمد رضا نهايي، هايده مبين، عليرضا مبشر كار جدي
 6. مقايسه دقت اندازه‌گيري حجم سينوس ماگزيلا با توموگرافي كامپيوتري اسپيرال به دو روش دوبعدي و سه‌بعدي
  مريم تفنگ‌چي‌ها، آناهيتا مرامي، راضيه ميرصفايي
 7. مقايسه فعاليت امواج بتاي نواحي فرونتال بيماران اسكيزوفرنيك با افراد سالم
  غلامحسين جوانمرد، پريچهر احمدي، مجيد محمود‌عليلو، جليل باباپور، فاطمه رنجبر، مهدي فرهودي
 8. اثربخشي آموزش گروهي مهارت هاي زندگي در بيماران اسكيزوفرنيك: كاربردهايي براي روشهاي درماني جامع
  زينب خانجاني، ناصر قربانيان، پرويز مولوي
 9. انحرافات جبهه موج بعد از عمل جراحي كاتاراكت در دو نوع لنز داخل چشمي كروي و غير كروي
  عبداله شناسي، محمد ميرزايي، افشين لطفي صديق، رعنا سرخابي، محمود حسن زاده
 10. مقايسه تاثير اريتروپوئيتين و اريتروپوئيتين همراه با كارنيتين در اصلاح آنمي بيماران دياليزي
  حميد طيبي خسروشاهي، غلامرضا سعيدي، بهلول حبيبي اصل
 11. ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي در افراد دچار هيپرتانسيون اساسي
  مجيد محمود عليلو، عباس بخشي پور رودسري، معصومه اسماعيلي، مهرنوش طوفان تبريزي
 12. غربالگري براي سندرم داون و تريزومي كروموزوم 18 در سه ماهه دوم بارداري با استفاده از اندازه گيري ماركرهاي بيوشيميائي در سرم مادران باردار
  سيد مجتبي محدث اردبيلي، جعفر محسني، اكبر امير فيروزي
 13. نتايج جراحي كلستئاتوم، در 166 بيمار
  مسعود نادر پور، مهرنوش موسوي اقدس
 14. وضعيت رشد در كودكان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلب
  نورمحمد نوري، شاهرخ رجايي، طاهره بريري
 15. سندرم Allgrove (نارسايي آدرنال، آشالازي و فقدان اشك)
  ماندانا رفيعي، فخرالسادات مرتضوي، آرش بهپو
 16. معرفي يك مورد سندرم ورن استراپ با تظاهرات غير معمول
  مجيد ملكي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *