مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » تازه هاي علوم شناختي « دوره 12، شماره 3

 1. قضاوت اخلاقي در بيماران دچار آسيب قشر پيش پيشاني راست
  مريم ضيايي، حميدرضا پوراعتماد، منصوره تقاء
 2. بررسي پردازش عصب شناختي ريتم در موسيقي دستگاهي ايران با استفاده از روش هاي تصويربرداري از مغز
  فرزانه پولادي، جواد حاتمي، محمدعلي عقابيان، علي زاده‌محمدي
 3. بررسي رابطة انگ بيماري افسردگي با نگرش نسبت به ياري جويي از متخصصان سلامت روان در دانشجويان
  سامان توكلي، ونداد شريفي، مهشيد تاج، محمدرضا محمدي
 4. بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي شناختي- فراشناختي با پيشرفت تحصيلي: آزمون مدل هاي رقيب
  ياسمين عابديني، رضا باقريان، محبوبه السادات كدخدايي
 5. بررسي الگوي سازوكارهاي دفاعي با توجه به ميزان تفكر خلاق
  طاهره اورنگ، پرويز آزادفلاح، محمود دژكام
 6. نقش استفاده از طرح واره هاي جنبشي در حل مسأله قياسي
  جواد صالحي، نوراله محمدي، امير اونق
 7. ارتباط سطح توجه ماندگار با پتانسيل‌هاي وابسته به رخداد مغزي
  فرناز قاسمي، محمد حسن مرادي، مهدي تهراني دوست، وحيد ابوطالبي، آناهيتا خرمي بناركي، امين محمديان
 8. بررسي تأثير استفاده از تمرينات ادراكي – حركتي بر اختلالات رفتاري كودكان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال كمبود توجه-بيش فعالي
  فائزه دهقان، فاطمه بهنيا، دكتر نسرين اميري، ابراهيم پيشياره، مريم صفرخاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *