مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Iranian Journal of Child Neurology « دوره 3، شماره 1

 1. CHILDHOOD GUILLAIN-BARRE SYNDROME
  Barzegar M
 2. INTRACTABLE SEIZURE DISORDERS: EFFICACY OF THE CLASSIC KETOGENIC DIET
  Karimzadeh P, Tabarestani S, Mahvelati F, Tonekaboni SH, Ghofrani M
 3. MIDAZOLAM EFFICACY AND SIDE EFFECTS IN GENERALIZED AND PARTIAL REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS IN CHILDREN
  Salehi Omran M R, Edraki M R
 4. THE FARSI VERSION OF THE STRENGTH AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE SELF REPORT FORM: THE NORMATIVE DATA AND SCALE PROPERTIES
  Alavi A, Mohammadi M R, Mahmoudi J, Tehranidoost M, ShahrivarZ, Saadat S
 5. NEUROLOGICAL AND OTHER MANIFESTATIONS OF WILSON DISEASE; 1998-2005
  Fallah A
 6. EFFECT OF SENSORY INTEGRATION THERAPY ON GROSS MOTOR FUNCTION IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
  Shamsoddini A, Hollisaz M T
 7. EVALUATION OF THE RESULTS OF CERVICAL SPINE & SPINAL CORD TRAUMA IN CHILDREN
  Bahadorkhan G R, Samini F, Ehsaei M R
 8. MOYAMOYA INDUCED ACUTE PARAPLEGIA IN A CHILD WITH EPILEPSY
  Taghdiri MM, Bigdeli H, Khorsand M, Jabary M
 9. CEREBRITIS AND NEUTROPENIA IN A CHILD WITH ANA NEGATIVE LUPUS
  Akhoondian J, Rezaii yazdi Z, Behmanesh F, Talebi S
 10. DISPROPORTIONATE CORRELATION BETWEEN IMAGING AND OUTCOME IN AN INFANT WITH CEREBRAL ABSCESS
  Tabatabaeifar SM, Seddighi A, Seddighi AS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *