مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره 10، شماره 70

 1. برآورد ظرفيت هوازي (VO2-max) و مطالعه اثر عوامل مؤثر بر آن در كارگران مرد كارخانه هاي صنعتي شهرستان سپيدان/ استان فارس در سال 1388
  عليرضا چوبينه، مصطفي برزيده، طاهره غلامي، رضا اميري، سيدحميدرضا طباطبايي، امير الماسي حشياني
 2. شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي اندام فوقاني و تحتاني نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان امام خميني و بيمارستان رازي اهواز
  ناصر صرافان، سيد عبدالحسين مهدي نسب، ليلا ارسطو
 3. شيوع چاقي و رابطه آن با شاخص هاي دموگرافيك در افراد بيشتر از 18 سال مراجعه كننده به كلينيك جهاد دانشگاهي خوزستان
  مهشيد نقاش پور، قدرت الله شاكري نژاد، محمد حسين حقيقي زاده، سعيده حاجي نجف، فرزانه جاروندي
 4. بررسي تومورهاي بدخيم گوش خارجي و مياني و درمان آن ها در بيمارستان قائم(عج)مشهد
  محمدنعيمي، محمد مهدي قاسمي، رقيه عربخاني، شريفه حق جو، فائزه حسين نژاد ارياني، مجيد صفوي
 5. بررسي اثر درمان تركيبي متيل فنيديت و پروپرانولول در مقايسه با متيل فنيديت و دارونما در درمان كودكان با اختلال بيش فعالي – كم توجهي
  اشرف تشكري، حوري وش قادري، فروغ رياحي، سيد محمد غفاري، مجتبي سپندي
 6. بررسي مشكلات همراه در كودكان مبتلا به فلج مغزي و ارتباط آنها با نوع و سطح عملكرد حركتي
  محمد خياط زاده ماهاني، سوزان امير سالاري، مسعود كريملو
 7. اثرات مصرف كافئين طي دوره بارداري بر تكامل پس از تولد بيضه نوزادان موش هاي صحرايي نژاد ويستار
  مهران درست قول، احمدعلي معاضدي، پروانه نورائي
 8. تاثير عصاره گياه رازيانه بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
  معصومه دل آرام ، نسرين فروزنده
 9. اثر دريافت پياز قرمز بر سطح اسيداوريك، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي در موش هاي صحرايي هيپراوريسميك
  فاطمه حيدري، محمدرضا رشيدي، سلطانعلي محبوب، مجيد محمدشاهي
 10. تأثير روش‎هاي مختلف پخت بر ميزان ويتامين C در برخي سبزي ها
  مسعود ويسي، ويدا محمدي
 11. مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت در اينله ها و ترميم هاي مستقيم كامپازيت خلفي
  نغمه قاري زاده، مريم ساكيان
 12. كيست درموئيد بيني، مرور مقالات و گزارش مورد
  حسن آبشيريني، اعظم فضلي پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *