مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله آب و فاضلاب « دوره ، شماره 66

 1. كارايي صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF) در كاهش كليفرم پساب خروجي لاگون هوادهي تصفيه‌خانه شهر قم
  رامين نبي‌زاده، كاظم ندافي، فروغ واعظي، محمد خزايي، مرتضي صفدري
 2. عملكرد بيولوژيكي راكتور چند محفظه بي‌هوازي در تصفيه شيرابه
  سيدرضا محتشمي، ايوب كريمي جشني، ناصر طالب بيدختي
 3. مطالعه سميت فنل و محصولات مياني حاصل از اكسيداسيون پيشرفته آن با استفاده از دافنيا مگنا
  افشين ملكي، اميرحسين محوي، كاظم ندافي
 4. بررسي قابليت صدف دوكفه‌اي آنودونتا سيگنه‌آ در كاهش غلظت نيترات و فسفات در دو سيستم باز و بسته
  آرش جوانشير, مژگان جندقي
 5. تصميم‌گيري چندشاخصه در رتبه‌بندي طرحهاي تأمين آب شهري
  حجت ميان‌آبادي، عباس افشار
 6. بررسي كيفيت و احياي روانابهاي شهري در شيراز
  محمد پروين نيا، غلامرضا رخشنده‌رو، پرويز منجمي
 7. بهره‌برداري بهينه از ايستگاههاي پمپاژ متوالي با استفاده از الگوريتم PSO
  رسول رجب‌پور، محمدهادي افشار
 8. ارزيابي منحني مشخصه آب و خاك بر اساس تئوري تخلخل موضعي
  غلامرضا رخشنده‌رو، عباس اسلامي حقيقت
 9. بررسي اثر مداخله‌اي پرسولفات پتاسيم و پراكسيد هيدروژن در ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايي
  عباس رضايي، محمدتقي قانعيان، سيدجمال‌الدين هاشميان، غلامرضا موسوي، قادر غني‌زاده
 10. مطالعه آزمايشگاهي كاربرد پليمر معدني آلومينيم در حذف كدورت از آب
  آويد بني‌هاشمي، محمدرضا علوي مقدم، رضا مكنون، منوچهر نيك‌آذر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *