مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري « دوره 15، شماره 49

 1. شيوع ژنوتايپ‌هاي مخلوط روتاويروسي در كودكان مبتلا به گاستروانتريت حاد بستري شده در شهرستان مرودشت در سال‌هاي 1386 تا 1387
  محمدكارگر، مريم زارع
 2. مقايسه‌ي اثربخشي و ايمني تركيب تنوفووير و امتريسيتابين با ساير تركيبات آنتي رتروويرال
  مينو محرز، آميتيس رمضاني، مهرناز رسولي‌ژاد، مرتضي ايزدي، محبوبه حاجي عبدالباقي، محمد بني‌فضل، آرزو آقاخاني
 3. الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيكي سويه‌هاي انتروكوكوس مقاوم به ونكومايسين جداسازي شده از نمونه‌هاي گوشت و مدفوع در گاوداري‌هاي تهران
  ليلا اربابي، جليل ونديوسفي، مجيد بوذري، فرميسك رحيمي، فاتح رحيمي
 4. بررسي ژن mecA در سويه‌هاي استافيلوكوك اورئوس مقاوم به مقادير بالاي اگزاسيلين جدا شده از بيمارستان‌هاي تهران
  انسيه جوان، حميدرضا فلاحتي، مهناز سيفي، مليحه طالبي، غلامحسين ابراهيمي پور، محمدرضا پورشفيع
 5. آگاهي و عملكرد پزشكان عمومي شاغل در محدوده‌ي شهري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در تهران در مورد نظام مراقبت از بيماري‌ها
  علي اصغر كلاهي، محمد رضا سهرابي
 6. مقايسه‌‌ي مشخصات دموگرافيك، نوع اهداي خون و شيوع عفونت‌هاي ويروسي قابل انتقال از طريق خون در اهداكنندگان خون استان قم طي 48 ساعت پس از زلزله‌ي شهرستان بم و ساير روزهاي سال 1382
  احمد مرداني، شمسي قنبري، منوچهر شاهسواراني، محمد سهامي زيبافر، حسن مرداني
 7. مقاومت به ايميپنم و وجود آنزيم‌هاي متالوبتالاكتاماز در ايزوله‌هاي باليني پسودوموناس آئروژينوزا داراي بتالاكتاماز در بيمارستان سوختگي قطب‌الدين شيراز
  فاطمه نوروزي، داوود كلانتر، شهلا منصوري، محمد مرادي، ابراهيم علي پور، مهروش اورنگي
 8. شيوع سرمي آنتي‌بادي بر عليه بوردتلا پرتوسيس در گروه‌هاي سني مختلف
  علي اسلامي فر، آرزو آقاخاني، محمد بني فضل، لطيف گچكار، اكبر خادم صادق، آميتيس رمضاني
 9. تشخيص مولكولي E.coli O157:H7 به روش PCR با استفاده از ژن توكسيژنيك stx2A
  حميد رضا توكلي، مهدي قربانعلي زادگان، علي نجفي، علي احمدي
 10. شناسايي ژن ipaB در شيگلا و كلونينگ اين ژن در وكتور pET22b(+) و تعيين حساسيت آنتي‌بيوتيكي سويه‌هاي شيگلا
  مرضيه اقتداردوست, مجتبي سعادتي، شهرام نظريان، مختار زارع، فاطمه ملائي، محمد هئيت

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *