مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران « دوره 31، شماره 71

 1. ايجاد پنموتوراكس بعد از انجام عمل تراكئوستومي: گزارش يك مورد
  گلنار ثابتيان جهرمي، رضا صحرايي، اشكان پناه
 2. تعيين ميزان بروز زخم هاي فشاري در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد باهنركرمان
  مهدي احمدي نژاد، حسين رفيعي
 3. نقش “ترانس اگزاميك اسيد” در مديريت آتوني رحم حين جراحي سزارين
  حميدرضا افتخاريان جهرمي، فاطمه افتخاريان، حسين نيك نهاد
 4. بررسي مقايسه اي اثر 3 داروي مختلف بي حسي موضعي رايج در بيهوشي داخل نخاعي (بوپيواكايين 5/0% ليدوكائين5% – ليدوكايين 5% + اپي نفرين) بر ميزان شيوع تهوع و استفراغ حين و بعد عمل جراحي سزارين نمايش جزئيات
  عباس معلمي، سعيد حسيني تشنيزي
 5. سهولت كارگذاري ماسك حنجره اي: مقايسه اثر دوز كم سيس آتراكوريوم و ساكسينيل كولين
  فاطمه جهان ميري نژاد، الهام كديور، حميد كمالي پور، آرش فربود
 6. بررسي مقايسه تأثير كلونازپام و اندانسترون در كاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در اعمال جراحي گوش
  سيدمحمدرضا هادوي، رضا صحرايي، محمود شيشه گر، فاطمه افتخاريان
 7. زمان ترخيص پس از بيهوشي عمومي با ايزوفلوران در دندان پزشكي اطفال
  ناصر كاوياني
 8. مقايسه تغييرات هموديناميك مادر در القاء بيهوشي با پروپوفول و تيوپنتال سديم
  شكوفه بهداد، ويدا آيت الهي، محمدمهدي قيامت، حميدرضا عباسي، اشرف السادات
 9. بررسي اثر ترانس آمين وريدي بر ميزان خونريزي و كيفيت موضع جراحي حين عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
  مه زاد عليميان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *