مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 28، شماره 121

 1. بررسي كارآمدي نسبي ‌آموزش‌هاي خانواده و مهارت‌هاي زندگي بر نگهداري بيماران رواني مزمن در خانواده
  حسن توزنده‌جاني
 2. آيا تصميم ‌سازي باليني ما مبتني بر بهترين شواهد علمي است؟
  طاهره چنگيز، پيام كبيري، ‌سارا مظفرپور، نيما خليقي نژاد، هاجر طاهري، عاطفه صادقي‌زاده، منيژه عطايي كچويي، فرزانه امين پور
 3. بررسي ژنتيكي چاقي مفرط خانوادگي ناشي از جهش طبيعي در مولكول گيرنده لپتين و مدل سازي تغييرات ساختار فضايي گيرنده در اثر جهش
  آرش بابايي، سيد حميد زركش اصفهاني، سيد جمال مشتاقيان
 4. بررسي ميزان رضايتمندي كارورزان رشته‌ي پزشكي از كيفيت آموزش باليني در دوره‌ي طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  بابك معصومي، مصطفي دستگيري
 5. بررسي نتايج ترانسفر تاندون عضلات فلكسور كارپي رادياليس و فلكسور كارپي اولناريس در آسيب‌هاي قديمي عصب راديال
  ابوالقاسم زارع زاده، محمد دهقاني، علي زارع زاده، الهام نصري
 6. بررسي تأثير مراقبت‌هاي پس از خودكشي در نظام خدمات بهداشتي اوليه بر شدت افكار و عود خودكشي افراد اقدام كننده
  سيد احمد محموديان، امير فروغي، سيدرضا اسحاقي
 7. بررسي تأثير افزودن يك دوز اوليه‌ي ميتومايسين داخل مثانه‌اي به دوره‌ي درمان تأخيري 6 هفته‌اي بيماران مبتلا به سرطان سطحي مثانه بر ميزان و درجه‌ي عود تومور
  فرهاد تدين، حميد مزدك، محمود صرافيان، مظاهر هادي، سيد مجتبي ميرهاشمي، محمد هاتف خرمي
 8. بررسي شيوع عوامل انگلي و قارچي روده در بيماران همودياليزي شهر اصفهان
  افسون امامي نائيني، عليرضا شكريان، شهرزاد شهيدي، مهدي اعظمي، سيد حسين حجازي، مهدي تذهيبي
 9. بررسي اثر درماني مايع آمنيوتيك گاو با جنين ماده در از بين بردن چسبندگي هاي داخل شكمي متعاقب لاپاراتومي در رت
  فاطمه مستاجران، مريم منوچهري
 10. مقايسه‌ي روش‌هاي كشت ميكروبي و PCR در تعيين آلودگي رده‌هاي سلولي به مايكوپلاسما
  محمد رضا عربستاني، حسين فاضلي، محمود جدي تهراني، فاضل شكري
 11. بررسي توزيع فراواني و توزيع سني انواع كيست‌هاي نئوپلاستيك و غير نئوپلاستيك تخمدان در نمونه‌هاي سيستكتومي بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهيد بهشتي اصفهان در سالهاي 88-1386
  احمد سبحان اردكاني، فرشته محمدي زاده، فاطمه صدر
 12. بررسي توزيع فراواني بيماران مبتلا به شوك سپتيك در بخش زنان در يك دوره‌ي ده ساله‌
  زهرا شهشهان، ساره برومند
 13. نقش لپتين در باروري
  فاطمه السادات امجدي، انسيه صالحي، شقايق حق جوي جوانمرد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *