مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 18، شماره 91

 1. تهيه و تخليص آنتي­بادي منوكلونال عليه آنتي­ژن ليپوآرابينومان مانوزيله مايكوباكتريوم بويس
  رسول موخواه، محمد تقي‌خاني، عليرضا خبيري، سيد عطاالله سادات شاندي
 2. مقايسه يافته‌هاي CT اسكن و ويژگي‌هاي باليني در بيماران واجد و فاقد اختلال­هاي رواني پس از آسيب مغزي تروماتيك:يك مطالعه­ توصيفي-طولي
  سجاد رضائي، ايرج صالحي، شاهرخ يوسف­زاده، سيد حشمت ا… موسوي، احسان كاظم­نژاد ليلي
 3. كلاتينگ يون فروس، راديكال­زدايي نيتريك اكسايد و سميت سلولي اسانس مرزه سهند
  مهدي داداش­پور، ايرج رسولي، محمدباقر رضايي، فاطمه سفيد­كن، مسعود تقي­زاده، شكيبا درويش عليپور آستانه
 4. بررسي پايايي بين آزمونگران در استفاده از نسخه فارسي نظام طبقه­بندي عملكرد حركتي درشت توسعه­يافته و بازبيني­شده در افراد فلج مغزي
  ليلا دهقان، مهدي عبدالوهاب، حسين باقري، حميد دالوند، سقراط فقيه‌زاده
 5. برآورد دوزهاي هدف با استفاده از روش MCPMod در مطالعات دوز پاسخ
  عليرضااكبرزاده باغبان، مليحه نصيري، حميد علوي مجد
 6. بررسي تأثير اولتراسوند بر نشانگرهاي حاصل از كوفتگي عضلاني تأخيري (DOMS)
  حميدرضا طاهري، نقي رحيمي، محمدرضا حسين­آبادي
 7. بررسي تأثير محيط درمان بر نتايج حركت درماني همراه با محدوديت در كودكان مبتلا به فلج مغزي همي پلژي
  حميدرضا رستمي، رضا عزيزي مال اميري، محمد خياط­زاده ماهاني، شيدا جوادي­پور، سحر قنبري
 8. بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر اشتها و گرلين آسيل دار پلاسماي زمان استراحت و ناشي از ورزش وامانده­ساز در مردان دانشجو
  محمدرضا حامدي­نيا، محمود حصاركوشكي، اميرحسين حقيقي، اعظم ملانوروزي
 9. بررسي آگاهي پزشكان عمومي از منشور حقوق بيمار
  علي دواتي، سيد سعيد سيد مرتاض، آرامين عظيمي، سعيد ارباب سليماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *