مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 13، شماره 4

 1. بررسي اثر ناشي از مواجهه مادر با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز در دوره بارداري بر كاهش وزن هنگام تولد 1200 نوزاد در يك مقطع 15 ماهه در شهر شيراز
  سيد محمد جواد مرتضوي، كمال رايگان شيرازي
 2. بررسيو مقايسه عوامل پاتوژن و فاكتورهاي خطر واژينوز باكتريال
  ماشااله كاظم زاده، مريم كاشانيان، مريم صداقت
 3. بررسي ارتباط بين ويروس لوسمي و لنفوم سلول Tبالغين (HTLV1)و سرطـان گـردن رحـم
  فاطمه همايي، طاهره زاهدي فرد، ميترا مدرس گيلاني، فاطمه توسلي، فاطمه ورشويي تبريزي
 4. تأثير محلول خوراكي گلوكز بر شاخص هاي آزمون بدون استرس جنين
  نسرين سرافراز، سيمين منتظري، نجيمه سعادتي، سيد محمود لطيفي
 5. بررسي ارزش تشخيصي رنگ آميزي سرويكس با اسيد استيك در تشخيص نئوپلاسم دهانه رحم
  مليحه حسن زاده مفرد، حبيب اله اسماعيلي، سمانه طبائي
 6. بررسي تأثير ماساژ يخ در نقطه هوگو بر شدت درد زايمان در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي منتخب شهر تهران
  مسعود سيرتي نير، محبوبه افضلي، عباس عبادي، زهرا حاج اميني
 7. بررسي ارتباط زمان وقوع لاكتوژنز IIو شاخص هاي تن سنجي مادران بعد از زايمان
  فرزانه جعفرنژاد، فرحت گليجاني، سوسن پارساي، حبيب اله اسماعيلي
 8. تجربه زيستي زنان نابارور از ناباروري با علت زنانه
  فريبا فهامي، سمانه حسيني قوچاني، سهيلا احسان پور، علي ضرغام

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *