مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 13، شماره 2

 1. برتري متقاطع و اختلالات ساختاري سر و ستون فقرات
  حامد مومني مقدم، حسام مودي، حسين انصاري، مرضيه احساني، سروش دانش افروز
 2. ارزيابي كارآيي عامل هيجان پذيري آزمون شش عاملي شخصيت (HEXACO-PI-R) در غربالگري اختلال افسردگي و اضطراب مخلوط در دانشجويان
  حسن پالاهنگ، مسعود نيك فرجام، افشين صلاحيان
 3. بررسي اثر استرس بي حركتي بر رفتار خارش در موش صحرايي نر
  محمد الله توكلي، فاطمه عرب بني اسد، شيما بني اسد، فاطمه امين
 4. بررسي پرتوگيري تيروئيد در سي تي اسكن مغز و راديوگرافي معمول جمجمه با اعمال مقادير مختلف شدت جريان و اختلاف پتانسيل با و بدون استفاده از شيلد تيروئيد
  داريوش فاتحي، محسن صائب
 5. بررسي تاثير سم ارگانوكلره آندوسولفان بر پارامترهاي خوني در موش صحرايي
  مهرداد مدرسي، محمدرضا سيف
 6. تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر ميزان تحمل استرس در دانشجويان پرستاري
  سارا شهبازي، محمد حيدري، رحيم علي شيخي
 7. مقايسه تاثير تزريق وريدي متوكلوپراميد و كتامين قبل از القائ بيهوشي بر روي درد پس از عمل
  سيد مرتضي حيدري طبايي زواره، حميد سريزدي، جمشيد صالحي
 8. تاثير حركت هاي منتخب ريتميك بر هماهنگي دست – پاي كودكان دختر داراي اختلال هماهنگي رشدي
  مريم اسماعيل‌زاده، حميد صالحي، شاهين منصوري
 9. تاثير آموزش ارتقاء اميد بر توانمندي هاي رفتاري مراجعين مبتلا به افسرده‌خوئي
  كورش نامداري، حسين مولوي، مختار ملك‌پور، مهرداد كلانتري
 10. ميزان آلودگي گوشت گوسفندان كشتار شده در كشتارگاه اصفهان به اشرشيا كلي O7:H157 با استفاده از روش كشت و واكنش زنجيره اي پلي مراز (PCR)
  محمدرضا جعفريان صديق، ابراهيم رحيمي، عباس دوستي
 11. مقايسه دو روش آموزشي نمايش اسلايد و استفاده از ميكروسكوپ مونيتورينگ در تدريس درس بافت شناسي عملي
  مسعود صادقي، محمد رضا حجتي، سيد مسيح حسيني، كيهان قطره ساماني
 12. بررسي شيوع عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان، پاييز 1389
  يداله رمضاني، محمود مباشري، سيد غلامعباس موسوي، عباس بهرامي، فريبا رايگان، كريم پرستويي، معصومه كرماني حسكوبي
 13. مروري بر پاسخ ايمني لنفوسيت هاي +CD4 نسبت به سيتومگالوويروس
  بتول پور قيصري، فروزان رحماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *