مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 10، شماره 2

 1. روانسنجي فرم Z پرسشنامه رضايت از زندگي در سالمندان ايراني
  زهرا تقربي، ليلا تقربي، خديجه شريفي، زهرا سوكي
 2. ميزان بروزبيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد در نوزادان متولد شده دراستان كردستان
  سيران نيلي، ناهيد قطبي
 3. ارتباط وزن گيري و استفاده از مكمل‌هاي دوران بارداري با وزن هنگام تولد
  فريبا كوهداني، معصومه رضائي، سهيلا دبيران، فرحناز خواجه نصيري، شهلا خسروي
 4. پيشگويي كننده‌هاي رفتار ورزشي دانشجويان بر اساس الگوي مراحل تغيير با استفاده از تحليل مسير
  ربيع‌الله فرمانبر، شمس‌الدين نيكنامي، عليرضا حيدرنيا، ابراهيم حاجي زاده
 5. ديدگاه‌هاي مادران باردار، ماماها، متخصصان زنان و مامايي ومتخصصان بيهوشي نسبت به روش زايمان: يك مطالعه كيفي
  سپيده حاجيان، كتايون وكيليان، محمد شريعتي، محمد اسماعيل عجمي
 6. راهبردهاي منتخب مردم در اطلاع يابي و آموزش همگاني براي آمادگي در برابر زلزله: بررسي ديدگاه‌ها و انتظارات مردم شهر تهران
  كتايون جهانگيري، سيدعلي آذين، عباس رحيمي فروشاني، علي منتظري
 7. كيفيت زندگي كارگران معدن زغال سنگ
  فريده صادقيان، حسين باقري، علي منتظري
 8. مقايسه تأثير آموزش رژيم غذايي به دو شيوه سخنراني و نمايش فيلم بر آگاهي و نگرش رابطان بهداشتي
  محسن صفاري، داود شجاعي زاده، محمود محمودي، سيدرضا حسيني سده
 9. ديدگاه مديران ارشد بيمارستان‌هاي خصوصي شهر تهران در مورد مشكلات بيمارستان‌هاي خصوصي
  فاطمه زريئي گاوگاني، ابوالقاسم پور رضا، مصطفي حسيني، فيض‌الله اكبري
 10. ميزان آگاهي والدين از ايمني اسباب بازي و معيارهاي خريد آن در شهر تهران
  طاهره دهداري، عباس دانش كهن، زهرا نورافكن، كلثوم اسماعيل آبادي، پريسا دهقاني، فائزه كلهر، فاطمه محمودي
 11. تأثير مداخله آموزشي نظريه محور در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
  محمود طاووسي، عليرضا حيدرنيا، علي منتظري، فرهاد طارميان، مهدي احمدي
 12. وضعيت فشار خون در شهر يزد
  زهره كلاني، هما عبدي، ليلي شهبازي، طاهره سليمي، محمد رضا اميني پور
 13. تأثيرتجويز روزانه و هفتگي مكمل آهن بر ميزان هموگلوبين و فريتين بند ناف: يك كارآزمايي باليني تصادفي
  مژگان عليزاده، انوشيروان كاظم نژاد، آزيتا گشتاسبي
 14. الگوي‌ ‌پيشنهادي‌ ‌براي ‌‌ساختار ادغام يافته ‌نظام‌‌ سلامت و رفاه ‌اجتماعي ‌در ‌ايران بر اساس مطالعات تطبيقي
  ايروان مسعودي اصل، فرهاد نصرتي نژاد، علي اخوان بهبهاني، سيد محمد موسوي خطاط

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *