مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد) « دوره 7، شماره 3-4

 1. بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس شهر كرمان در سال1386
  محمد ملكوتيان، حميده اكبري، محمد نكوئي مقدم، ابوذر پاريزي، غلامعباس نكونام
 2. بررسي كارايي فيلتر سنگي با بستر سنگ آتشفشان در حذف آمونياك و كليفرم مدفوعي از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب خوي
  محمد حسن احرامپوش، محمد تقي قانعيان بايرام هاشم زاده، مهدي مختاري، اكرم جمال، حسين فلاح زاده
 3. بررسي شيوع كمبود ويتامين D در پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1387
  مهرداد شكيبا، پريوش رفيعي
 4. نقش ساختار شخصيت و احساس هويت در سلامت رواني و كارايي مطلوب در كارمندان شهرداري شهر قم
  سهراب عبدي زرين، عليرضا آقا يوسفي، محبوبه عبدي زرين، الهام محمدي، رحم خدا جوادي
 5. مقايسه ديدگاه معتادين و غيرمعتادين درمورد علل گرايش به اعتياد
  محمدحسين باقياني مقدم، شكوه فاضل پور، زهره رهايي
 6. بررسي رابطه فرسودگي شغلي با سلامت عمومي در كاركنان اداره كل مخابرات شهر زاهدان
  ناصر ناستي زايي، مظفرالدين واعظي، اسماء ملازهي، مهديه هزاره مقدم
 7. بررسي عوامل موثر بر وزن هنگام تولد نوزادان استان يزد در سال 1386
  محمدحسين فلاح، غلامعلي افروز، غلامعلي حيدري
 8. بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستم آبرساني دو گانه مركز بخش خرانق از توابع استان يزد
  محمد تقي قانعيان، محمد حسن احرامپوش، قادر غني زاده، محسن امراللهي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *