مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سلامت و محيط – فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران « دوره 4، شماره 1

 1. حذف رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي مهره هاي مغناطيسي آلژينات سديم سنتز شده
  رضا شكوهي، محمد رضا سمرقندي، فرهاد پور فرضي، مهدي شيرزادسيبني، حوريه واحدي
 2. تصفيه فاضلاب سنتتيك حاوي رنگزاي راكتيو قرمز 198 با استفاده از فرايند الكتروكواگولاسيون
  آرش دالوند، احمد جنيدي، ميترا غلامي، احمد عامري، نيازمحمد محمودي
 3. تصفيه شيرابه زباله با استفاده از روش اكسيداسيون مرطوب با هوا
  بهروز كريمي، محمد حسن احرامپوش، مهدي مختاري، اصغر ابراهيمي
 4. حذف فلورايد از آب به روش جذب سطحي با استفاده از باگاس، باگاس اصلاح شده و كيتوزان
  سهند جرفي، روشنك رضايي كلانتري، انوشيروان محسني بندپي، نعمت الله جعفرزاده، علي اسرافيلي، لطيفه اعلايي
 5. استفاده از پسماند كانولا به عنوان جاذب رنگ اسيد اورانژ 7 از محلول آبي
  يحيي همزه، سهيلا ايزديار، الهام آزاده، علي ابيض، يوسف اسدالهي
 6. بررسي كارآيي سيستم تلفيقي (انعقاد و لخته سازي/ازن زني) در تصفيه شيرابه تازه زباله شهر تبريز
  عباس تقي پور، امير حسين محوي، فروغ واعظي، رامين نبي زاده، رضا دهقانزاده، حمزه علي جمالي
 7. كاربرد مدل HELP در تخمين ميزان شيرابه توليدي در دفنگاه زباله مطالعه موردي: محل دفن سمنان
  محمد جواد ذوقي، آريامن قويدل
 8. بررسي ميزان سرب، كادميوم، نيكل، كروم در برنج هاي هندي وارداتي ايران
  محمد ملكوتيان، امير حسين محوي، مريم مصرقاني، محمد دانش پژوه
 9. ارزيابي ميزان مواجهه با صدا و افت شنوايي ناشي از آن در شاغلين صنايع صافكاري خودرو شهرستان قزوين
  سعيد احمدي ، علي اصغر كاربرد، مهرداد اينانلو، حسن ايوبي زاده، محسن زارعي
 10. بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي پزشكي در بيمارستان هاي دولتي شهر اراك(1388)
  محمدهادي دهقاني، فاطمه فاضلي نيا، رامين نبي زاده، قاسمعلي عمراني، كمال اعظم
 11. مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي جداسازي شده از فاضلاب هاي شهري و بيمارستاني درشهر همدان
  مهدي هادي، رضا شكوهي، اميرمرتضي ابراهيم زاده نامور، مهرداد كريمي، مهري سليماني امين آباد
 12. كيفيت ميكروبي آبميوه هاي تازه در آبميوه فروشي هاي شهر بندرعباس، 1387
  ولي علي پور، ليلا رضائي، خديجه معلمي، مريم اقبالي