مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي توانبخشي « دوره 11، شماره 5

 1. تأثير ماساژ بر رشد و تكامل شيرخواران
  ناهيد خداكرمي، مرضيه حسابي نژاد، عليرضا اكبرزاده باغبان، فرين سليماني
 2. آيا شدت اضطراب در مادران كودكان مبتلا به فلج مغزي بالاتر از مادران كودكان عادي است؟
  فيروزه ساجدي، روشنك وامقي، ويدا عالي زاد، غفار ملك خسروي، مسعود كريم لو، آيدا راوريان، سهيلا شهشهاني پور
 3. پاسخ هاي عضلاني برانگيخته دهليزي (VEMP) در كودكان
  نيما رضازاده، محسن احدي، حسين طالبي، مسعود غريب، نسرين يزداني
 4. بررسي ارتباط حاملگي پر خطر با تأخير تكاملي كودكان 60-4 ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان سال89-1388
  صديقه امير علي اكبري، فاطمه ترابي، فرين سليماني، حميد علوي مجد
 5. تاثير آموزش هنرهاي تجسمي بر افزايش مهارتهاي ادراك بينايي دانش آموزان حساب نارسا
  كاوه مقدم، مهناز استكي، ابراهيم پيشياره، مژگان فرهبد
 6. تأثير محدوديت درماني تعديل يافته(Modified Constraint Induced Movement Therapy) بر كيفيت گرفتن در كودكان فلج مغزي نيمه بدن
  مسعود غريب، سيد علي حسيني، نازيلا اكبر فهيمي، مسعود صالحي، محمد موسوي خطاط، امين شاهرخي
 7. بررسي تاثير برنامه تحريكات دهاني بكمن بر زمان دستيابي به تغذيه دهاني مستقل نوزادان نارس بستري در واحد مراقبتهاي ويژه نوزادان
  شريفه يونسيان، فريبا يادگاري، فرين سليماني، مسعود كريملو
 8. بررسي اثربخشي تقويت كننده پته‌اي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي دانش آموزان پسر كم توان ذهني پايه سوم راهنمايي
  محمد عاشوري، سيد محمود ميرزماني، سيد سميه جليل آبكنار، نرگس اديب سرشكي
 9. تأثير نقاشي بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي شهرستان كرج
  غزاله نزادي كاشاني، سيد محمود ميرزماني، عباس داورمنش، مسعود صالحي
 10. تأثير نمايش عروسكي(همراه با نور uv)در كاهش پرخاشگري دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير
  محبوبه هاشمي، سيد محمود ميرزماني، عباس داورمنش، مسعود صالحي