مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم رفتاري « دوره 5، شماره 2

 1. اثربخشي روان‏درمانگري شناختي- تحليلي، ‌روان‏درمانگري شناختي و دارو‏درمانگري در كاهش‌بي‌ثباتي هيجاني‌،‌ رفتار تكانشگري و بي‏ثباتي اجتماعي در افراد مبتلا به اختلال دو قطبي II
  حميد كاظمي، كاظم رسول زاده طباطبايي، محمود دژكام، پرويز آزادفلاح، خليل مومني
 2. ويژگي هاي روان سنجي مقياس تاكتيك‌هاي تعارض (CTS-2) در زنان و مردان
  رضوان السادات جزايري، محمد باقر كجباف، شعله اميري، حسين مولوي
 3. نقش ميانجي تنظيم هيجان‏شناختي در ادراك نوجوانان از ابعاد سبك‏هاي فرزندپروري و موفقيت‏تحصيلي آنها
  زهرا امين آبادي، محمد كريم خداپناهي، محسن دهقاني
 4. اثر مقابله درمانگري بر نااميدي زنان نابارور
  عليرضا آقايوسفي، حسين زارع، فرزانه چوبساز، گلاره مطيعي
 5. تأثير آموزش‏هاي شناختي- رفتاري بر تعديل انتظارات غيرمنطقي، بلوغ عاطفي و نارضايتي زناشويي در زنان
  سميه مهين ترابي، محمد علي مظاهري، علي صاحبي، ولي الله موسوي
 6. رابطه هوش هيجاني و رضايت از تحصيل در دانش‏آموزان
  راضيه شيخ الاسلامي، ساره احمدي
 7. رابطه بين تيپ شخصيتي D و مولفه هاي آن با سلامت عمومي در دانشجويان
  ابراهيم مسعودنيا
 8. رابطه بين مناطق جغرافيايي، تيپ شخصيتي، وضعيت اجتماعي- اقتصادي و عوامل دموگرافيك با استرس شغلي
  اسفنديار آزادمرزآبادي، محمد غلامي
 9. ارتباط بين صفاتِ شخصيتي و نگرشهايِ مذهبي در دانشجويانِ با استعداد درخشان
  كيومرث بشليده، سيد اسماعيل هاشمي، مرتضي چرخابي
 10. ثأثير سبك والديني و روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه مادران بر حرمت‏خود كودكان
  فاطمه دائمي، مسعود جان بزرگي
 11. راهبردهاي كنترل فكر و رگه اضطراب: پيش‏بيني‏كننده‏هاي نگراني بيمارگون در نمونه غير باليني
  حميد خاني پور، پروانه محمد خاني، سعيد طباطبايي
 12. بررسي رابطه سبك‏هاي دلبستگي و سلامت رواني با سازگاري زناشويي در زوجين
  علي شاكر، علي فتحي آشتياني، عليرضا مهدويان