مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » تحقيقات علوم رفتاري « دوره 9، شماره 3

 1. بررسي رابطه نظام بازداري و فعال‌ساز رفتاري با مشكلات رفتاري- هيجاني در نوجوانان بهنجار
  پريسا سيد موسوي, حميد رضا پور اعتماد, محمد رضا فياض بخش, فاطمه اسماعيل بيگي, پريسا فرنوديان
 2. بررسي رابطه بين محتواي اغتشاش فكر- عمل با خوشه‌هاي علايم اختلال وسواس فكري- عملي در بيماران وسواسي
  عباس بخشي پور, رباب فرجي, محمد نريماني, فريبا صادقي موحد
 3. تبيين پديده توهم شنوايي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني بر اساس مدل Fernyhough با استفاده از آزمايه رايانه‌اي بازبيني منبع
  نجمه راستي كردار, سيد محمدرضا تقوي, محمد علي گودرزي, جواد ملازاده
 4. بررسي تأثير آموزش مؤلفه‌هاي فراشناختي در كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي جوانان زندان مركزي اروميه
  علي خادمي, علي اكبر سيف
 5. بررسي اثربخشي افزودن فلووكسامين بر شدت علايم باليني و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك‌پذير
  حميد افشار, مريم بهاري‌زاده, حامد دقاق‌زاده, نسرين مسايلي, محمدرضا مرآثي, پيمان اديبي
 6. مقايسه كاركردهاي اجرايي و توجه پايدار در دانشجويان داراي علايم وسواسي- اجباري، اسكيزوتايپي بالا و علايم همپوش با گروه بهنجار
  مجيد محمودعليلو, صمد حميدي, امير شيرواني
 7. مقايسه نيم‌رخ حافظه در دانش‌آموزان با ناتواني يادگيري رياضي بر اساس آزمون نوروسايكولوژي Nepsy با گروه شاهد
  احمد عابدي, جلال جبل عاملي, محبوبه هادي‌پور
 8. اثربخشي درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس بر استرس ادراك شده زنان مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك
  فاطمه نيسياني حبيب آبادي, حميد طاهر نشاط دوست, حسين مولوي, زهرا سيد بنكدار