مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 24، شماره 69

 1. زمينه‌هاي اجتماعي سلامت نوجوانان: پژوهش كيفي
  سرور پرويزي، فضل الله احمدي، حسين پور اسدي
 2. بررسي ميزان گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان كارشناسي پيوسته پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي و دانشگاه آزاد اسلامي‌شهر يزد
  معصومه برخورداري، شمس الملوك جلال منش، محمود محمودي
 3. بررسي تاثير آموزش گروهي مهارت كنترل خشم بر پرخاشگري دانش‌آموزان پسر15-12 سال
  صديقه ملكي، مسعود فلاحي خشكناب، ابوالفضل ره گوي، مهدي رهگذر
 4. سطح كفايت فعاليتي، اجتماعي و مدرسه‌اي در دختران چاق و داراي اضافه وزن مدارس ابتدايي شهر تبريز
  به‌يانه سيداميني، ايوب مالك، مهرانگيز ابراهيمي ممقاني
 5. بررسي رضايت‌مندي بيماران داراي استومي از مراقبت‌هاي پرستاري
  نسرين سرابي، فريبا نصيري زيبا، طاهره صفرآبادي فراهاني، آغا فاطمه حسيني
 6. ارزيابي كارائي مدل بزنف در ارتقاء سلامت بيماران مبتلا به سرطان
  محمدحسين تقديسي، نسرين عبدي، سيروس شهسواري، مريم خزايي پول
 7. ارتباط فعاليت بدني با ضخامت چربي زير پوست پشت بازوي دختران دبيرستاني
  معصومه مقدم، افتخارالسادات حاجي كاظمي، مرحومه فرح روزبه، آناهيتا هوشيار راد، آغا فاطمه حسيني
 8. تاثير برنامه آموزشي چند رسانه اي بر ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده در كاركنان پرستاري
  مسعود بحريني، مصطفي بيژني، هاشم رحمتي، شهره شهامت