مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 19، شماره 1

 1. ارتباط پلي‌مورفيسم گيرنده ويتامين دي (2238136 VDR rs) با سرطان روده بزرگ
  اكرم صفائي، فاطمه رستمي، مارال اركاني، خاتون كريمي، الهام اربابي، فاطمه خورشيدي، ميترا ايمان، محسن واحدي، سيدرضا محبي، محمد وفايي، سيدرضا فاطمي، محمدرضا زالي
 2. تعيين تنوع ژنتيكي ايزوله‌هاي گونه ليشمانيا ماژور در ايران با روش‌هاي مولكولي
  مهناز تشكري، عامر الجوابرا، پروين جعفرپور، محمدحسين عليمحمديان، قادر خليلي
 3. توليد بيونانو ذرات طلا در سطح باكتري فلز دوست Cupriavidus necator
  بهارك حسين‌خاني، گيتي امتيازي
 4. شيوع مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد روان‌گردان در نوجوانان ايراني
  شهرام محمدخاني
 5. كيفيت زندگي مبتني بر سلامت در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم‌هاي رايج درماني
  ناهيد حاتم، پيوند باستاني، نيلوفر احمدلو، علي‌اصغر‌احمد كيا‌دليري
 6. اندازه‌گيري هم‌زمان لوزارتان و هيدروكلروتيازيد در فرآورده‌هاي دارويي با روش اسپكتروفتومتري مشتقي و مشتقي نسبي
  مريم كاظمي‌پور، مهديه ابراهيمي‌رحماني، مهدي انصاري
 7. مقايسه قدرت عضلات خم‌كننده سطحي و عمقي گردن در دختران داراي ناهنجاري سر به جلو و سالم با استفاده از دستگاه الكترومايوگرافي سطحي و كيسه فشار
  نجمه افهمي، منصور صاحب‌الزماني، محمد‌رضا امير‌سيف‌الديني، كوروش قهرمان تبريزي
 8. بررسي روايي و پايايي پرسش‌نامه كيفيت زندگي در مدرسه در مدارس شهر مشهد
  رضا سلطاني شال، حسين كارشكي، حميد‌رضا آقامحمديان شَعرباف، محمد‌سعيد عبد‌خدايي، حسين بافنده
 9. اثربخشي درمان شناختي – رفتاري توأم با دارو درماني بر كيفيت زندگي، فراواني و شدت علايم در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك‌پذير
  كمال صولتي‌دهكردي، پيمان اديبي، امير قمراني
 10. پيشگيري از انتقال ويروس ايدز از مادر به كودك
  مهدي شفيعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *