مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 17، شماره 3

 1. مقايسه تأثير شياف واژينال لاكتوباسيل با قرص واژينال مترونيدازول در درمان بيماران مبتلا به واژينوز باكتريال
  حميده جعفرزاده، ريحانه ايوان‌بقاء، داود حسن‌زاده، محمدحسين سروش‌برحقي، منيژه سياح‌ملي، اصغر محمدپوراصل
 2. تأثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيرانه از مصرف سيگار در نوجوانان دختر
  زهرا راهنورد، معصومه محمدي، فاطمه رجبي، ميترا ذوالفقاري
 3. بررسي ارتباط بين سلامت معنوي، مذهب و اميد در بيماران مبتلا به سرطان
  اسفنديار بالجاني، جواد خشابي، الهام امانپور، ندا عظيمي
 4. تأثير برنامه آشناسازي بر متغيرهاي هموديناميك در بيماران تحت كاتتريزاسيون قلبي
  نسرين حنيفي، نسرين بهرامي‌نژاد، سيده آمنه ايده‌دادگران، فضل‌الله احمدي، محمد خاني، سيده فاطمه حق دوست اسكويي
 5. بررسي ارتباط بين آگاهي پرستاران از درد با رضايت بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر از تسكين درد
  معصومه ذاكري‌مقدم، اسماعيل شريعت، احمد علي اسدي نوقابي، عباس مهران، وحيد سقراطي
 6. تأثير برنامه ورزشي بر افزايش ظرفيت فيزيكي بيماران
  منصوره علي اصغرپور، زهرا هاديان
 7. تأثير آموزش رفتارهاي دلبستگي بر ميزان اضطراب و دلبستگي مادر به نوزاد در بارداري اول
  منيره طوسي، مرضيه اكبرزاده، نجف زارع، فرخنده شريف
 8. مقايسه تأثير ماساژ با روغن آفتاب‌گردان و روغن كنجد بر مدت گريه و خواب شيرخواران: كارآزمايي باليني تصادفي
  ماندانا ميرمحمدعلي، شهناز گليان تهراني، انوشيروان كاظم‌نژاد، فاطمه سادات حسيني بهارانچي، باقر مينايي، رضا بخردي، زيبا رئيسي دهكردي