مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان « دوره 3، شماره 11

 1. حافظه كاري واج‌شناختي در كودكان ناروان طبيعي
  مرضيه مداح، پرويز آزادفلاح، معصومه سلماني، كاظم رسول‌زاده‌ طباطبايي
 2. اثربخشي آموزش شناختي رفتاري مادران بر تغيير رفتار مادرانه و دلبستگي ناايمن كودك
  شيرين تبعه امامي، ابوالقاسم نوري، مختار ملك‌پور، احمد عابدي
 3. اثربخشي مداخلات زود هنگام مبتني بر بازي‌هاي توجهي بر ميزان توجه كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي/ تكانشگري
  مژگان شوشتري، مختار ملك پور، احمد عابدي، راضيه اهرمي
 4. اثربخشي مداخلات زود هنگام مبتني بر بازي‌هاي توجهي بر ميزان توجه كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي/ تكانشگري
  مژگان شوشتري، مختار ملك پور، احمد عابدي، راضيه اهرمي
 5. نقش راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در اختلال‌هاي دروني سازي كودكان
  علي مشهدي، فاطمه ميردورقي، جعفر حسني
 6. اثربخشي روش‌هاي درمان پردازش شناختي و پردازش مجدد هولوگرافيك در كاهش علائم روان‌شناختي دانش آموزان مواجه شده با آسيب
  محمد نريماني، سجاد بشرپور، حسين قمري‌گيوي، عباس ابوالقاسمي
 7. مقايسة اثربخشي دو رويكرد خانواده ‏درماني مبتني بر طرحواره‏ درماني و نظام عاطفي بوون بر ميل به طلاق در مراجعان متقاضي متاركه
  ناصر يوسفي
 8. مقايسة اثربخشي دو رويكرد خانواده ‏درماني مبتني بر طرحواره‏ درماني و نظام عاطفي بوون بر ميل به طلاق در مراجعان متقاضي متاركه
  ناصر يوسفي
 9. نقش سبك‌هاي دلبستگي، پيوند والديني و خود پنداره در اعتياد جنسي
  سيد فتح الله زاهديان، مسعود محمدي، سيامك ساماني
 10. نقش تشخيصي كيفيت زندگي و اميدواري در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
  علي بيگي، محمدنقي فراهاني، شهرام محمدخاني، محمدعلي محمدي‌فر