مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 15، شماره 5

 1. اثر تزريق سديم ساليسيلات بر يادگيري و حافظه فضايي موش صحرايي نر
  ليلا عظيمي، علي پورمتعبد، سيد ارشاد ندايي، محمد رسول قدمي
 2. تأثير طب فشاري نقطه LI4 بر رضايتمندي از زايمان در زنان مراجعه‌كننده به بيمارستان فاطميه شاهرود
  اعظم حميدزاده، فرنگيس شاهپوريان، روح‌انگيز جمشيدي اورك، ليلا تك فلاح
 3. مقايسه ماساژ و مداليتي در درمان بيماران زن مبتلا به كمردرد غيراختصاصي تحت حاد و مزمن
  فاطمه پناهي، فهيمه كمالي سروستاني
 4. تأثير ايمونوگلوبولين وريدي (IVIG) بر مدت‌زمان بستري و ميزان مرگ و مير ناشي از عفونت خوني در نوزادان نارس
  هما بابايي، علي‌اصغر عاليپور، كيقباد قديري، اميرمسعود عبدالله‌زاده، منصور رضايي
 5. تأثير 8 هفته تمرين درماني بر ميزان درد، ناتواني و استقامت عضلات تاكننده و راست‌كننده تنه در زنان مبتلا به كمردرد ايديوپاتيك مزمن
  سميه مؤمني، افشين مقدسي، نادر فرهپور، مسعود گلپايگاني، مريم عباسي درهبيدي
 6. اثربخشي آموزشهاي ذهنآگاهي و تنظيم هيجان بر بهزيستي جسماني و روانشناختي
  محمد نريماني، سعيد آرياپوران، عباس ابوالقاسمي، بتول احدي
 7. قدرت سونوگرافي در تشخيص اختلاف طول و حجم كليه ها جهت تعيين وجود اسكار كليه در اطفال با سابقه عفونت ادراري
  محمود جليلي، نازنين فرشچيان، سپيده سياه‌مكي، منصور رضايي
 8. تجارب زندگي سالمندان مقيم در آسايشگاه: يك مطالعه كيفي
  محسن اديب حاج‌باقري، مينا رجايي
 9. خودكارآمدي، منافع و موانع درك‌شده نسبت به رفتارهاي پيشگيري‌كننده از ايدز در معتادين زرنديه
  Mahmoud Karimi, Shamsadin Niknami
 10. دامنه طبيعي قوس كيفوز پشتي دانش‌آموزان پسر 18-13 سال سالم شهر كرمانشاه (1387)
  محمدباقر شمسي، لقمان كريمي، كورش ويسي، فريد نجفي
 11. شيوع رفتارهاي پرخطر و عفونت‌هاي منتقله از راه جنسي در زنان مراجعه‌كننده به مركز ترك اعتياد نيلوفر كرمانشاه (89-1388)
  فريبا تيموري، نورالسادات كريمان، فيض‌اله منصوري، منصور رضايي