مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري مراقبت ويژه « دوره 4، شماره 4

 1. پاسخ پرستاران بخش هاي ويژه به تنيدگي اخلاقي: يك مطالعه ي كيفي
  فروزان آتش زاده شوريده، طاهره اشك تراب، فريده يغمايي
 2. طراحي دستورالعمل هاي مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد در بيماران مبتلا به آنژين صدري
  مريم نظام زاده، سيد محمد خادم الحسيني، جميله مختاري نوري، عباس عبادي
 3. بررسي تأثير تغيير وضعيت و مدت زمان استراحت بر بروز عوارض عروقي در بيماران تحت آنژيوگرافي
  ربيع الله فرمانبر، مرضيه افشارمحمديان، محمدتقي مقدم نيا، احسان كاظم نژاد، ارسلان سالاري
 4. بررسي تاثير تمرينات هاتايوگا بر كفايت دياليز
  علي طيبي، مليحه باباحاجي، مهدي صادقي شرمه، عباس عبادي، بهزاد عين اللهي
 5. تعيين شيوع تداخلات دارويي بالقوه در بخش مراقبت هاي ويژه
  حسين رفيعي، منصور عرب، هادي رنجبر، ناناز عرب، غلامرضا سپهري، مسعود اميري
 6. بررسي ميزان افسردگي و اضطراب در مددجويان مبتلا به بيماريهاي عروق كرونر حاد
  منصور عرب، هادي رنجبر، حكيمه حسين رضايي، هادي خوشاب
 7. بررسي توان خود مراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي
  قاسم ابوطالبي، نازيلا وثوقي، اسمعيل محمدنژاد، مريم نمادي، محمد اكبري كاجي
 8. برآورد ميزان مرگ و مير با استفاده از سيستم هاي نمره بندي شدت بيماري استاندارد آپاچي 2 در بيماران بخش مراقبت هاي ويژه
  مينو اسد زندي، كيوان تقي زاده كراتي، سيد داود تدريسي، عباس عبادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *